Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti on kylmä suihku Suomen metsäpolitiikalle, katsoo Luonnonsuojeluliitto.

IPCC:n raportin mukaan päästövähennykset eivät yksin riitä lämpötilan nousun taltuttamiseksi, vaan hiilidioksidia on myös pystyttävä poistamaan ilmakehästä. Tämä tapahtuu kasvattamalla niin sanottuja hiilinieluja.

Luonnonsuojeluliitto korostaa tiedotteessaan, että IPCC:n mukaan juuri metsät ovat parhaita hiilinieluja ja hiilivarastoja. Suomessa metsähakkuita on kuitenkin lisätty ja aiotaan lisätä lähivuosina, minkä seurauksena Suomen metsien hiilinielu on ”rajusti pienentymässä”.

Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomen nettopäästöt ilmakehään jopa kasvavat vuoteen 2030 mennessä, mikä on täysin vastoin IPCC:n raportin suosituksia. Raportissa vuosi 2030 annetaan määräajaksi, johon mennessä globaalien nettopäästöjen tulisi laskea 45 prosentilla. Suomen nettopäästöjen ennakoitu kasvu ilmenee YK:n ilmastosopimuksen seurantaraportista. Hallitus on itsekin arvioinut, että päästöt eivät hakkuiden kasvun vuoksi vähene.

"Suomen metsäpolitiikalle Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti on kylmä suihku. Onneksi hakkuutavoitteita voidaan pienentää ja hiilensidontaa tukea", Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun sanoo tiedotteessa.

"Ekosysteemit voivat onneksi auttaa lämpenemisen hillitsemisessä ja päästöjen sitomisessa. Suomella on tähän erityisen hyvät mahdollisuudet ja voisimme näyttää muulle maailmalle kestävää esimerkkiä.”

Ympäristöjärjestö WWF on aiemmin todennut, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelman mukaiset hakkuiden lisäykset pienentävät metsien vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko suomalaisen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä. Hallituksen tavoite on ollut lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiometrillä.

Lue lisää: WWF: Sipilän hallituksella ”mahdoton yhtälö” bioenergiassa – ”Tuhoisaa luonnolle”

Myös Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoi tänään Aamulehden haastattelussa, että päästönielujen rakentamisen tarpeesta tulee suuri pulman paikka metsäteollisuudestaan ylpeälle Suomelle. Jos kaikki teollisuuden suunnittelemat investointikohteet toteutuisivat, pitäisi Suomen vähentää päästöjä entisestään, sillä tällöin hakkuiden kasvu vähentäisi hiilinieluja.

Lue lisää: Professori: Suomea odottaa kipeä päätös – suunniteltuja biotehtaita ”ei pitäisi rakentaa ollenkaan”

Luonnonsuojeluliitto toteaa, että IPCC:n tänään julkaistu ilmastoraportti on ”tämän vuosisadan toistaiseksi tärkein”. Globaalin lämpenemisen rajoittaminen alle 1,5 asteeseen on IPCC:n raportin mukaan mahdollista, välttämätöntä ja kiireellistä – ja vaatii poikkeuksellisia toimia.

IPCC:n mukaan ilmaston yli 1,5 asteen lämpeneminen saattaa johtaa lämpenemistä kiihdyttäviin noidankehiin ja peruuttamattomiin muutoksiin, Luonnonsuojeluliitto tiivistää. Siksi globaalit päästöt pitää käytännössä saada laskemaan rajusti jo vuoteen 2030 mennessä.

”Onneksi muutokseen tarvittavat keinot on tiedossa. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä fossiilisista polttoaineista, turpeen poltosta sekä ylikulutuksesta tulee luopua jo lähivuosina maassamme. Tuet tulee kääntää saastuttavan toiminnan pönkittämisestä kestävien työpaikkojen, liikkumisen ja asumisen tukemiseen”, Luonnonsuojeluliitto toteaa.

Lue lisää:

”Suomen pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa”

”Lähivuosien päätökset ovat ihmiskunnan tärkeimmät” – Suuri ilmastoraportti vaatii ennennäkemätöntä muutosta 12 vuoden aikana