Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings säilytti tuoreessa arviossaan Suomen luottoluokituksen ennallaan AA+/AA1-luokituksen. Luottoluokitusnäkymät ovat positiiviset.

Fitchin mukaan “Suomen positiiviset talousnäkymät heijastelevat maan kilpailukyvyn ja julkisen talouden paranemista, mikä on tukenut maan vahvan talouden elpymistä”.

Luokittaja perustelee hyvää luokitusta muun muassa sillä, että keskipitkän aikavälin kasvunäkymät ovat parantuneet muun muassa taloudellisten uudistusten takia.

”Sosiaalidemokraatteihin kuuluvan pääministerin Antti Rinteen johtaman hallituksen hahmottelema politiikka tähtää laajaan talouskasvuun ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, mutta se puuttuu myös taustalla oleviin rakenteellisiin ongelmiin, jotka liittyvät maan työmarkkinoihin ja nopeasti ikääntyvään väestöön”, luottoluokittaja kirjoittaa.

Luottoluokituksen nosto parhaaseen AAA-luokkaan vaatisi Fitchin mukaan vahvoja merkkejä keskipitkän aikavälin kasvunäkymien paranemisesta sekä rakenteellisia uudistuksia.

Fitch kirjoittaa, kuinka Suomen aiemman pääministerin Juha Sipilän hahmottelema kilpailukykyuudistus vahvisti ainakin väliaikaisesti talouden kasvumahdollisuuksia, koska uudistukseen kuului niin työvoimasta aiheutuvien kustannusten hillitseminen, työllisyyden tukeminen ja vientiä koskevan kilpailukyvyn parantaminen.

”Nähtäväksi jää, toteuttaako uusi hallitus lisää toimenpiteitä ylläpitääkseen viimeaikaista kilpailukyvyn parantumista”, luottoluokittaja kirjoittaa.

Fitch kirjoittaa, kuinka Rinteen hallitusohjelma tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2023 mennessä. Luottoluokittaja pitää tätä “kunnianhimoisena tavoitteena” ottaen huomioon, että talouskasvu hidastuu jo talouskriisin jälkeisistä huippulukemistaan.

Lue myös: Hallitus nimitti 7 työryhmää sorvaamaan työllisyystoimia – ”Kiire tulee”

Fitch odottaa Suomen julkisen velan jatkavan laskuaan alle 60 prosenttiin maan bruttokansantuotteesta ja velkaantuneisuuden kutistuvan entisestään tulevina vuosina. Suomen velka painui alle 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta huhtikuussa.

Luottoluokittaja ennustaa velan laskevan 57,4 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, kun yhtiön aiempi arvio oli 51,7 prosenttia.

Fitch ennakoi, että ponnistelut julkisen talouden vakauttamiseksi hidastuvat ja lisäksi se mainitsee ikääntyvän väestön ja siitä aiheutuvat entistä suuremmat terveydenhoitokulut.

Luokittaja uskoo, että Rinteen hallitus harjoittaa hieman löysempää talouspolitiikkaa kaudellaan, mikä viivästyttää maan budjetin tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden täyttymistä. Se uskoo tavoitteiden täyttyvän vuoteen 2023 mennessä, kun aiempi tavoite oli vuoteen 2020 mennessä.

Fitch ennustaa reaalisen bruttokansantuotteen kasvun laskevan tänä vuonna 1,4 prosenttiin viime vuoden tarkistetusta 1,7 prosentista. Se odottaa kasvun heikkenevän entisestään 1,2 prosenttiin vuonna 2020.

Lue lisää:

Ekonomisti varoittaa Suomen tilanteesta

”Tämä oli eka Rinteen hallituksen aikainen mittaustulos” – Kaksi rumaa lukua Suomen tilanteesta julki