Kirja on koottu Pirkko Siltalan 80-vuotisjuhla­seminaarin esityksistä. Aiheena oli Psykoanalyysi ja taide, ja kirjoittajat Katariina Nummi-Kuisma, Susanna Välimäki, Tarja Pitkänen-­Walter, Juhani Ihanus ja Johannes Myyrä ovat kukin oman alansa, musiikin, taiteen tai psykoanalyysin, taitajia. Lisäksi kirjassa on kuvia Maaria Wirkkalan taiteesta ja Pirkko Siltalan oma kirjoitus.

Pirkko Siltala on suomalaisen psykoanalyysin keskeisiä hahmoja. Hän on työssään koskettanut psykoanalyysin rajapintoja, kuten psykosomatiikkaa ja taiteita, ja tutkinut ­lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta.

Etukannen kuva Maaria Wirkkalan teoksesta Dream Screen lupaa meille matkan unen maahan, jossa tiedostamattomat toiveemme heijastuvat unen valkokankaalle. Kirjan artikkelit näyttäytyvät minulle luovana unen maailmana, joka avautuakseen vaatii tekemään psyykkistä työtä.

Kirjoitukset palauttavat minut omien varhaisten tunnekokemusteni äärelle. Katariina Nummi-Kuisma kirjoittaa, miten opetellessaan soittamaan on soittajan tavoitettava kosketus omaan varhaiseen kokemusmaailmaansa. Susanna Välimäki kirjoittaa, kuinka musiikin kuuleminen pakottaa meidät epämukavuus­alueelle mutta samalla auttaa meitä kohtaamaan itsessämme osia, jotka mieluummin kieltäisimme.

Kirjan päätteeksi Pirkko Siltalan kirjoittaa muun muassa käsitteestä taakkasiirtymä, joka on esiintynyt jo kirjan aikaisemmissa kirjoituksissa. Teksti kokoaa kirjan muut artikkelit, joista lukija on jo voinut kuulla Siltalan äänen. Taakkasiirtymä tarkoittaa trauman siirtymistä sukupolvelta toiselle, ellei siitä voida puhua ja sen olemassaolo joudutaan kieltämään. Siltala kuvaa taakkasiirtymän välttämiseen tarvittavaa psyykkistä työtä kirjallisuuden valossa sensitiivisellä ja koskettavalla tavalla.

Kirjasta nauttiakseen ei tarvitse olla psykoanalyytikko tai taiteilija. Aikana, jolloin ihmisten välinen ymmärtämättömyys, viha ja kosto muistuttavat joka puolella olemassaolostaan, kirja antaa uskoa puheen ja psyykkisen työn mahdollisuuksiin.

Psykoanalyysi ja taide. Pirkko Siltalan juhlakirja. Vuokko Hägg ja Marja Lindqvist (toim.) Tammerprint Oy, Tampere 2014. ISBN 978-952-5519-29-7. Sivuja 104. Hinta 69,90 e.

Anneli Larmo

Tilaa Potilaanlääkärilehden uutiskirje