Tilastokeskuksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä on viime vuoden lopulla kasvanut verrattuna edellisvuoden loppuun.

Eniten avointen työpaikkojen määrä kasvoi teollisuuden, kaivostoiminnan ja muun teollisen toiminnan alalla. Tässä ryhmässä avoimien työpaikkojen määrä oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 3300, kun se vuotta aiemmin oli ollut 1400, Tilastokeskus kertoo. Määrällisesti eniten avoimia työpaikkoja, 4700 kappaletta, oli kaupan alalla. Määrä kasvoi vuodessa 700 avoimella työpaikalla.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä oli kaikkiaan 21 900 avointa työpaikkaa. Se on 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.

Koko viime vuonna avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 28 900, joka on samaa luokkaa kuin edellisvuonna.

Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut teollisuus- ja kaivosalan ohella myös kaupan, viestinnän ja rakentamisen aloilla.

Avointen paikkojen määrä puolestaan laski eniten rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla.