Tilastokeskuksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä on viime vuoden lopulla kasvanut verrattuna edellisvuoden loppuun. Eniten avointen työpaikkojen