Hallitusneuvotteluissa lämmöt nousevat perjantaita kohden. Neuvotteluissa haetaan päälinjoja ilmasto- ja maahanmuuttokysymyksiin. Puolueiden välillä on tunnetusti isoja näkemyseroja näissä asioissa ja esimerkiksi perussuomalaisten ja RKP:n näkemykset joissakin kysymyksissä ovat näyttäytyneet täysin vastakkaisina.