Tuore työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumiskatsaus kertoo, että maahanmuuttajat asuvat selvästi muuta kansaa ahtaammin Suomessa.

Koko väestöllä on tilaa 39,4 neliötä per asukas, kun maahanmuuttajilla tilaa on vastaavasti 26,8 neliötä. Ero on kasvanut pikkuhiljaa viime vuosikymmenen alkuun verrattuna. Ero vuonna 2011 oli 12,6 neliötä, kun vuonna 2000 ero oli pienempi, 11,3 neliötä.

- Ero saattaa osaksi selittyä maahanmuuttajien osalta kaupungeissa asuvien suuresta osuudesta suhteessa haja-asutusalueella asuviin, raportissa sanotaan.

Tutkimuksessa on havaittu myös, että ahtaimmin asuvat ne maahanmuuttajat, joilla on suomalainen puoliso.