SAK:n maksuttomaan maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan otti ensimmäisenä vuonna yhteyttä useimmiten siivooja, tarjoilija tai avustaja. Yli puolet ulkomaalaistaustaisista yhteydenottajista työskenteli jollain palvelualoista.

SAK:n mukaan noin joka viides kysyi kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta, 17 prosenttia matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan työehtosopimuksesta ja 14 prosenttia yksityisten sosiaalipalveluiden alan sopimuksesta.

Yhteydenottajista suurin osa oli kotoisin Euroopasta. Yhteydenottajista 14 prosenttia kysyi työsopimuksesta, 13 prosenttia palkkasaatavista ja yhdeksän prosenttia työttömyysturvasta.

– Eurooppalaisia askarruttivat useimmiten palkka-asiat ja palkkasaatavat, kun taas Aasiasta ja Afrikasta kotoisin olevat kysyivät yleensä oleskelulupaan liittyviä asioita, sanoo SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Niko Ohvo tiedotteessa.

Ohvo sanoi Ylen Ajantasa-ohjelmassa, että suosituimmat aiheet neuvontapuhelimessa liittyvät käytännössä aina palkkoihin, vähimmäispalkasta riittävään ylityökorvaukseen sekä vuosilomaan. Usein työntekijä ei Ohvon mukaan edes tiedä, että hänellä on oikeus vuosilomaan ja vuosilomakorvaukseen.

Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä mietityttävät Ohvon mukaan keskimäärin samanlaiset kysymykset kuin Suomessa syntyneitä. Yhteydenottoja tuli ensimmäisen vuoden aikana 217. Niiden määrä on kasvanut erityisesti kevään ja alkukesän aikana.

Valtaosa asioi englanniksi

Viime vuoden maaliskuussa avattuun palveluun tuli suhteellisesti eniten yhteydenottoja yksityisten sosiaalipalvelualojen alalta.

– Tulos ei yllätä, palvelualat tarjoavat ulkomaalaistaustaisille usein heidän ensimmäisen työpaikkansa Suomessa. Ensimmäisessä työpaikassa maahanmuuttajan kielitaito ei ole vielä välttämättä hyvä eivätkä työelämän pelisäännöt tuttuja, Ohvo sanoo tiedotteessa.

–Valtaosa otti palveluumme yhteyttä englannin kielellä. Monilla oli esimerkiksi vaikeuksia ymmärtää suomenkielisen työsopimuksen sisältöä, jonka hän toivoi käännettävän englanniksi.

Suhteutettuna Suomessa työskentelevän ulkomaalaisväestön määrään eniten palveluun ottivat viime vuonna yhteyttä Afrikasta saapuneet ja vähiten Virosta kotoisin olevat työntekijät.

– Virolaiset ja muut lähialueilta tulevat kotoutuvat yleensä nopeammin suomalaisille työmarkkinoille kuin muualta saapuneet. He ovat usein myös paremmin järjestäytyneitä. Valtaosa meille soittaneista ei kuulu alansa ammattiliittoon.

SAK:n maahanmuuttajien neuvontahanke jatkuu vuoden 2018 elokuun loppuun saakka.