Opetushallituksen selvityksen mukaan Suomessa asuvien maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on heikompaa kuin suomenkielisten oppilaiden. Todistusten keskiarvoja verrattaessa tosin toisen polven maahanmuuttajat menestyvät jopa kantaväestöä paremmin.