Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat jyrkemmät kuin kaksi vuotta sitten. Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että maahanmuuttajien määrän lisääntymistä vastustaa entistä useampi.