Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat jyrkemmät kuin kaksi vuotta sitten. Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että maahanmuuttajien määrän lisääntymistä vastustaa entistä useampi.

Tammikuussa 2007 maahanmuuton lisäämistä kannatti 56 prosenttia vastaajista, mutta nyt osuus oli enää 45 prosenttia. Maahanmuuton lisäämistä vastustavien määrä oli kasvanut 36:sta 44 prosenttiin.

Erityisesti maaseudulla asuvat suhtautuvat varauksellisesti maahanmuuton lisääntymiseen. Myönteisimmin siihen asennoituvat alle 25-vuotiaat, opiskelijat, ylemmät toimihenkilöt ja pääkaupunkiseudulla asuvat.

Puoluekannan mukaan jaoteltuna halukkaimpia maahanmuuttajien lisääjiä ovat etenkin vihreiden mutta myös vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajat. Kielteisimmin erottuvat perussuomalaisten äänestäjät.

Perussuomalaiset erottui muista puolueista myös siinä, että se oli ainoa puolue, jota selkeästi pidettiin ”liian ulkomaalaisvastaisena”. Näin vastasi yli kolmasosa kyselyyn osallistuneista.

Tutkimukseen haastateltiin maaliskuun alussa tuhatta suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.