Selvitysmies Ole Norrback ehdottaa merkittäviä muutoksia maahanmuuttohallintoon sujuvan maahanmuuton lisäämiseksi Suomeen. Norrback luovutti tiistaina Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämistä koskevan raporttinsa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille.

Norrbackin raportissa on yli 30 ehdotusta peruslinjausten toteuttamiseksi.

Selvitysmies painottaa peruslinjauksissaan työvoiman maahanmuuton lisäämistä, kotouttamisen tehostamista sekä Maahanmuuttoviraston ja maahanmuuttohallinnon toimintakulttuurin uudistamista asiakaslähtöisesti palvelua parantamalla ja käsittelyprosesseja nopeuttamalla.

Norrback korostaa, että sisäasiainministeriön asemaa on vahvistettava maahanmuuton ja kotoutuksen ministeriönä. Maahanmuuttovirastosta tulisi Norrbackin mukaan rakentaa hallitusohjelman hengen mukaisesti kaikkia maahanmuuton keskeisiä osa-alueita hallinnoiva keskusvirasto.

Maahanmuuttovirasto vastaisi jatkossa nykyisten lupa-asioiden lisäksi työntekijöiden oleskeluluvista. Tällä hetkellä niistä vastaavat Uudenmaan, Tampereen ja Lappeenrannan työvoimatoimistojen työlupayksiköt.

Maahanmuuttovirasto vastaisi tulevaisuudessa maahanmuuttajien kotouttamisesta, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta vastaanottokeskuksiin sekä viisumiasioiden toimeenpanosta. Myös paikallispoliisin ohjaus maahanmuuttoasioissa voisi jatkossa olla Maahanmuuttoviraston tehtävä.

Selvitysmiehen ehdotusten toteuttaminen edellyttää myös henkilöstösiirtoja sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloilla.

Sisäasiainministeriön marraskuussa 2007 alkanut selvityshanke maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämiseksi päättyi nyt huhtikuun lopussa.