Suomi on sijoittunut ykköseksi YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) it-vertailussa. Selvityksessä tutkittiin, kuinka suuri osa eri maiden talouksista pohjautuu ict-sektoriin. Suomessa osuus oli lähes kymmenesosa, mikä on maailman korkein luku.