Myytti päivämäärästä 21.12.2012 mayojen maailmanlopun päivänä on länsimaista ylitulkintaa. Muinaisten mayaintiaanien kirjoituksissa päivämäärään ei liitetä apokalyptisia ennustuksia, kertoo hieroglyfitutkija Harri Kettunen Uudelle Suomelle, eikä maya-ajanlasku myöskään pääty kyseiseen päivään.

Samaa mieltä on kansainvälinen tutkijayhteisö. Kansasin yliopiston mayatutkija John Hoopes tiivistää LiveScience-sivustolla, että ilmiöksi nousseelle myytille ei ole perusteita.

Hoopesin mukaan legenda maailmanlopusta syntyi, kun länsimaalaiset tutkivat muinaisten mayojen tekstejä, käsittivät intiaanien kalenterin väärin ja lisäsivät soppaan omaa kristillistä maailmanloppumyyttiään. Merkittävin muinainen mayaviittaus, jonka on väitetty todistavan maailmanlopusta kyseisenä päivänä, on jonkinlaisen jumalan tulosta kertova kalenterikaiverrus.

Harri Kettusen mukaan mayat itse puhuvat suurista katastrofeista vain 1600-luvun Chilam Balam -teksteissä, joihin oli jo sekoittunut eurooppalaista kulttuuriperintöä.

–Ne ovat jo maya-eurooppalaishybridisiä kirjoituksia. Muinaisten mayojen teksteissä maailmanlopusta ei puhuta, Kettunen sanoo.

21.12.2012 tarkoittaa mayakalenterissa päivää, jolloin mayojen myyttisestä luomishetkestä tulee kuluneeksi kolmetoista noin neljänsadan vuoden jaksoa eli baktunia. Muinaisille mayaintiaaneille päivämäärä viittasi maailman luomishetkeen, päiväykseen, jonka he merkitsivät 13.0.0.0.0.

–Kyseessä ei ole maailmanloppu, vaan maailman synnyn merkkipäivä, Kettunen sanoo.

Uskomus siitä, että 13 baktunin eli noin 5000 vuotta kattavan ajanjakson päättyminen olisi muinaisten maya-intiaanien mielestä tarkoittanut maailmanloppua, on Kettusen mukaan lähtöisin vuodelta 1966 tutkija Michael Coen The Maya -teoksesta. Kettusen mukaan vanhoissa maya-kirjoituksissa ei tällaisesta puhuta.

–Mayakalenterissa siirrytään 13. baktunin jälkeen 14. baktuniin, eli maailma ei lopu siihen.

-Tästä ei tietenkään voida olla sataprosenttisen varmoja, mutta [maailmanloppu-uskomukseen viittaavia] todisteita ei löydy mayojen kirjoituksista.

Kettunen huomauttaa, että 1960-luvulla maya-intiaanien muinaisia tekstejä ei osattu lukea yhtä hyvin kuin nykyisin.

Kansainväliset mayatutkijat ovat tällä viikolla kokoontuneet Helsinkiin European Maya Conference -tapahtumaan pohtimaan muun muassa mayakalenterin loppumisen merkitystä.