Oikeusministeriössä on valmistunut lakiluonnos hallituksen esityksestä, jolla laiton uhkaus säädettäisiin virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Tarkoituksena on, että laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy elokuussa.

Esitys on osa hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

”Lakiluonnoksen mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi palvelutehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, kaupallisessa työssä tai opetustehtävissä. Säännös koskisi myös esimerkiksi tutkijoihin tai toimittajiin kohdistuvaa uhkailua. Julkisista luottamustehtävistä soveltamisalaan kuuluisivat esimerkiksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisen lautakunnan, johtokunnan ja neuvottelukunnan jäsenet sekä muut julkiset luottamushenkilöt”, oikeusministeriö kertoo tiedotteessa.

”Suomessa on valitettavasti lisääntynyt toiminta, jossa eri tavoin häiritään ja uhkaillaan työtään tai luottamustointaan hoitavia ihmisiä. Tähän ilmiöön on tärkeää puuttua”, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Lakimiesliitto lausuu tiedotteessaan, ettei pidä lakimuutosta riittävänä maalittamisen torjumiseksi.

”Tällä nyt esitetyllä tarpeellisella, mutta sinänsä hyvin pienellä uudistuksella, ei saada kitkettyä järjestelmällistä nettikiusaamista eikä epäasiallisia kohdistettuja painostustoimia”, sanoo Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

”Lakimiesliitossa vetoamme, että työ nimenomaisen tunnusmerkistön saamiseksi maalittamisesta rikoslakiin on aloitettava ripeästi. Asia ei nyt ole edennyt selvittelyvaihetta pidemmälle”, Rytkölä sanoo.