Sormenjäljillä varustettuja uudenmuotoisia passeja ryhdytään myöntämään maanantaina. Tasavallan presidentti vahvistaa perjantaina uudistetun passilain.

Muutos meni viime tinkaan, sillä EU:n asetus velvoittaa jäsenvaltiot lisäämään sormenjäljet kansallisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin viimeistään tämän vuoden kesäkuussa. Sormenjäljet ovat toinen passiin liitettävä biometrinen tunniste. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin passin siruun jo vuonna 2006.

Sormenjälkiä ei oteta, jos niitä ei saada iän, vamman, fyysisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hakijan on esitettävä esteestä luotettava selvitys. Alle 12-vuotiailta ei oteta sormenjälkiä.

Passin siruun talletettavilla sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta. Lisäksi sormenjäljet rekisteröidään kansalliseen rekisteriin.

Tavallisen passin hinta on vastedes 48 euroa eli kaksi euroa nykyistä kalliimpi.