Koko EU:n alueella tulee vuoden 2017 alusta käyttöön kaikkia maantieliikenteen kuljetusyrityksiä koskeva riskiluokitusjärjestelmä, jonka perusteella yrityksen hyvämaineisuudesta voi varmistua, todetaan Trafin tiedotteessa.

Yhteneväinen riskiluokitus tuo tasapuolisuutta eurooppalaisten kuljetusyrittäjien arkeen ja varmistaa sen, ettei liikenneluvan yhdessä maassa menettänyt yritys voi kiertää säädöksiä hakemalla lupaa toisesta maasta, todetaan tiedotteessa.

Riskiluokitusjärjestelmä koskee kaikkia EU-alueella toimivia kuljetusyrityksiä. Jokainen jäsenmaa pitää yllä omaa kansallista riskiluokitusrekisteriään, johon tiedot kaikkialla EU-alueella tehdyistä rikkeistä tallennetaan.

Tietojen perusteella kuljetusyrityksille annetaan kalenterivuosittain riskiluokitus, joka perustuu kuljetusyrityksen tekemiin, kuljetustoiminnan kannalta olennaisiin rikkomuksiin, kuten esimerkiksi ajo- ja lepoaikasäännösrikkeisiin tai ajopiirturin manipulointiin. Trafi tulee toimimaan järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä Suomessa.

Riskiluokitusjärjestelmää varten ei ole luotu uutta sääntelyä, vaan voimassaolevaa on vain tarkoitus toteuttaa entistä paremmin.

- Asia eli se, että kuljetusyritysten täytyy olla hyvämaineisia liikenneluvan saadakseen, ei ole muuttunut mihinkään, painottaa Trafin kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Myös EU:n ulkopuolisten kuljetusyritysten sääntelyyn on suunnitteilla muutoksia. 47 jäsenvaltion sopimassa niin sanotussa CEMT-lupajärjestelmässä myönnettävien kuljetuslupien myöntämisen edellytykset muuttuvat. Lisäksi suunnitteilla on sähköisen lupajärjestelmän käyttöönotto eCEMT, jossa muun muassa kuljetusten valvonta reaaliaikaistuu ja helpottuu ilman, että hallinnollinen taakka lisääntyy.

Lue lisää tästä.