Kansainvälinen matemaatikkoryhmä on luonut mallin "madonreiän" rakentamiseksi. Keinotekoiset madonreiät voivat mahdollistaa kolmiulotteisen TV-kuvaruurudun rakentamisen. Tällöin madonreikien päät vastaavat pikseleitä, joita voisi käyttää kolmiulotteisen kuvan luomiseen.