Opetushallitus on antanut uuden ohjeistuksen koulujen ja luokkien rahankeruuseen. Ohjeistuksen päivitys liittyy tuoreeseen apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun.

Apulaisoikeusasiamies otti äskettäin kantaa koulujen maksullisiin retkiin ja muuhun maksulliseen toimintaan, kuten esimerkiksi liikuntapäiviin. Yhtenä esimerkkitapauksena oli ulkoliikuntapäivä, jossa oppilaat jakautuivat eri ryhmiin vaihdellen 30 euron hintaisesta lasketteluretkestä ilmaiseen liikuntaohjelmaan koululla. LUE LISÄÄ:

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan maksullinen erityistoiminta kuten laskettelupäivät vaarantavat perusopetuksen yhdenvertaisuuden ja voivat lisätä lasten epätasa-arvoa jakaessaan nämä eri ryhmiin vanhempien maksukyvyn mukaan. Koulun ulkopuolelle suuntautuvat retket ja muut vierailut ovat osa opetusta, ja perusopetuksen tulee Suomessa olla maksutonta. Näin ollen maksujen periminen perusopetuksessa ei ole lain mukaista, apulaisoikeusasiamies linjasi.

Opetushallitus päivittää virallisen ohjeensa kouluretkistä ja leirikouluista vielä tämän vuoden aikana, mutta kunta- ja koulutasolla ”maksukäytäntöjä tulee muuttaa välittömästi”, OPH kertoo tiedotteessaan.

Opetushallituksen mukaan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut ovat selkeät.

”Mitään maksuja perusopetuksen vuosisuunnitelmaan kuuluvasta opetuksesta ei saa periä. Maksujen periminen ei muutu lailliseksi myöskään sillä, että oppilaille olisi tarjolla maksuton vaihtoehto, esim. liikuntapäivänä”, johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta toteaa tiedotteessa.

Opetushallitus korostaa, että Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen eli myös erilaisten retkien järjestämiseen.

”Perusopetuksen maksuttomuudessa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia”, OPH painottaa.

Opetuksen käsite kattaa myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää.

Apulaisoikeusasiamies otti kantaa myös varojen keruuseen oppilaiden vanhemmilta. Ratkaisun mukaan maksuttomuuden vaatimus ei estä sitä, että koulun ulkopuolista toimintaa kuten vierailuja ja retkiä tuetaan huoltajien keräämillä varoilla. Keräykseen osallistumisen tulee kuitenkin olla vapaaehtoista, eikä oppilaan osallistuminen saa olla siitä riippuvainen.

”Huoltajat voivat edelleenkin kerätä varoja ja tukea koulujen toimintaa, mutta jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua opetukseen ja muuhun vuosisuunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräämiseen”, Matti Lahtinen sanoo.