Opetusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan kokoomus on valmis etenemään eriarvoisuustyöryhmän ehdotuksissa, jotka koskevat varhaiskasvatusta ja perhevapaauudistusta.

Professori Juho Saaren johtaman eriarvoisuusryhmän raportti on juuri julkaistu.

Työryhmä esittää muun muassa perhevapaajärjestelmän kehittämistä eriarvoisuutta vähentäen ja koko 5-vuotiaiden ikäluokan kattavaa maksutonta varhaiskasvatusta, josta syntyisi vuositasolla noin 90 miljoonan kustannusvaikutus. Työryhmän mukaan varhaiskasvatus on ”parhaita investointeja yhteiskunnan eheyteen ja tasa-arvoon”.

–Ensimmäisenä vaiheena jo tällä vaalikaudella voidaan poistaa varhaiskasvatuksen eriarvoistavat säädökset ja käytännöt vanhempien vaihtelevissa työmarkkinatilanteissa, joustavien hoitoaikojen tarpeissa (mukaan lukien pienten koululaisten ilta- ja viikonloppuhoito), kotihoidon tuen ja varhaiskasvatusmaksujen kannustavuudessa. Kokonaisuudessaan ikäluokan kattavaan varhaiskasvatukseen esitetään siirryttäväksi vuoteen 2022 mennessä, raportissa todetaan.

Grahn-Laasosen mukaan molempien tavoitteiden edistäminen sopii kokoomukselle erinomaisesti.

–Asiantuntijat ovat tehneet selkeän valinnan, että vaikuttavin toimi koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi on koko ikäluokan saaminen varhaiskasvatuksen piiriin. Näin kyetään jo varhaisina vuosina tasoittamaan kotitaustasta ja erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja oppimisvalmiuksissa. Hallitus etenee jo tavoitetta kohti kokeilulla, jonka myötä jo lähes neljäsosa 5-vuotiaista on syksystä alkaen maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Tavoitteena on osallistumisasteen nostaminen kattamaan koko ikäluokka, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Saaren työryhmä alleviivaa perhevapaauudistuksen toteuttamisen tarpeellisuutta.

–Keskeistä on ansiosidonnaisella vanhempainpäivärahalla korvatun vapaan pidentäminen ensisijaisesti isille suunnattua aikaa asteittain pidentämällä sekä perhevapaan käytön joustavuuden lisääminen ottaen huomioon mm. moninaiset perherakenteet. Kotihoidontuen pitkäaikaisen käytön työllistymistä alentava vaikutus tulee ottaa huomioon uudistusta valmisteltaessa. Keskipitkällä aikavälillä tulee tavoitteeksi ottaa sukupuolten tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävä malli (esim. 5+5+5,), raportissa todetaan.

Nykyhallituksen aikeet uudistaa perhevapaat kaatuivat erimielisyyteen ennen kaikkea kotihoidontuesta, johon kajoamista keskusta ja siniset ovat vierastaneet. Kokoomus pettyi karvaasti uudistuksen kaatumiseen. Grahn-Laasonen vetoaakin nyt työryhmän selvään viestiin.

–Suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen. Uudistus on välttämätön tasa-arvon, työllisyyden ja perheiden sujuvan arjen takia. Perhevapaita uudistaessa on samalla korjattava monimuotoisten perheiden asemaan liittyvät epäkohdat. Kokoomus on valmis koska tahansa etenemään perhevapaauudistuksessa.

Työryhmän esityksissä on haettu mallia, jossa lapsella ja nuorella olisi aina vastuuaikuinen määriteltynä ja jossa eri toimijoiden yhteispeli toimisi nykyistä saumattomammin lapsen ja nuoren parhaaksi. Työryhmä esittää, että oppilaan­ohjaus, tuki ja neuvonta kytketään vahvemmin osaksi kouluyhteisöjen toimintaa. Erityistä huomiota raportti kiinnittää neuvo­lan ja varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä perusope­tuksen ja toisen asteen nivelkohtiin.

–Tällä hallituskaudella sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden raja-aitaa on pyritty murtamaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla. Tavoitteena on oltava lapsi- ja perhelähtöisemmät palvelut, jotka tavoittavat lapset ja perheet oikea-aikaisesti ja joissa ei törmätä hallinnonalarajoihin. Asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle ja sivistyspalvelut pysyvät kunnissa.

Konkreettisena esimerkkinä Grahn-Laasonen nostaa esiin jälkiohjausvelvoitteen.

–Lukiouudistuksen yhteydessä lukiolle säädetään jälkiohjausvelvoite niille nuorille, jotka keskeyttävät koulutuksen tai jäävät ilman korkea-asteen opiskelupaikkaa. Samanlainen saattaen vaihtamisen periaatetta tulisi laajentaa kaikkiin nivelvaiheisiin.