Valtioneuvoston yleisistunto valitsi tänään sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi oikeustieteen kandidaatti, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän.

Jo aiemmin julkisuuteen tullut tieto Pimiän valinnasta on herättänyt arvostelua.

Sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr) on syytetty poliittisen virkanimityksen tekemisestä, koska hän päätti nostaa Pimiän virkaan ohi Suojelupoliisin pitkäaikaisen päällikön Antti Pelttarin. Pimiä on taustaltaan vihreä ja Pelttari kokoomuslainen.

Nimityspäätöksen yhteydessä julkaistiin muistio, jossa perusteltiin, miksi Pimiä nimitettiin virkaan. Muistiossa nimettiin Pelttari, Pimiä ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen kärkihakijoiksi 16 hakijan joukosta.

Muistiossa korostettiin, että tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta.

”Vaikka Pimiän kokemus johtamistehtävistä on muita kärkihakijoita ajallisesti lyhyempää, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä ja tätä kautta tuleva kyky johtaa näiden asioiden kehittämistä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta.”

Muistion mukaan Pimiällä on kokemusta strategisesta johtamisesta valtioneuvostotasolta, muutosjohtamisesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

Sisäministeriön hallinnonala vastaa Suomen rauhanajan turvallisuudesta ja sen päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.