Sisäministeriön kansliapäällikkö on vaihtumassa, kun tehtävää hoitanut Ilkka Salmi jätti pestinsä 15. tammikuuta. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) oletetusta esityksestä Salmen seuraajaksi on noussut kohu.

Iltalehti on kertonut vahvistamattomiin tietoihinsa perustuen, että Ohisalo olisi esittämässä kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiää. Hänen nimensä on ollut aiemminkin vahvasti esillä nimitykseen liittyvissä spekulaatioissa, mutta esillä on ollut myös toinen vahva nimi: Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Sisäministeriö on tehtävämäärittelynsä mukaan sisäisen turvallisuuden (ja maahanmuuton) ministeriö, joten kokoomustaustaista poliisijohtajaa Pelttaria kuvataan monissa arvioissa paperilla pätevimmäksi ehdokkaaksi tehtävään.

LUE MYÖS:

Kirsi Pimiän tausta puolestaan on vihreissä – hän on toiminut vihreiden eduskuntaryhmän juristina ja oikeusministeri Tuija Braxin (vihr) erityisavustajana. Erityisen kovasanaisesti hänen nimitystään vastustaa oppositiopuolue perussuomalaiset, jonka eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan Pimiän nimitys uhkaisi jopa turvallisuutta, koska hänet tunnetaan Tavion mukaan ”ideologisesti vihreänä ja maahanmuuttoon erityisen myönteisesti suhtautuvana”.

Osaltaan Ohisalon väitetty ratkaisu herättää huomiota siksi, että hän on aiemmin, ennen nousuaan vihreiden puheenjohtajaksi, tuominnut poliittiset virkanimitykset.

LUE LISÄÄ:

Oikeuskansleri käsitteli viime vuonna antamassaan ratkaisussa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön viran täyttämistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ratkaisussa linjattiin, että virkanimityksessä pitää luonnollisesti täyttyä yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset, mutta ”nimittäjällä on oikeudellisten rajojen puitteissa harkintavaltaa muun muassa siinä, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan”.

”Valtion ylimpien virkojen kohdalla harkintavallan piirissä on myös tulevien johtamishaasteiden ja niiden edellyttämien valmiuksien arviointi sekä tarvittavien valmiuksien painotusten valinta”, oikeuskansleri totesi.

Miltä kohutun kaksikon työkokemus ja koulutus sitten näyttävät? Kävimme ne läpi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän työkokemus ja koulutus

Pimiän CV on julkaistu yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla. Hän on toiminut yhdenvertaisuusvaltuutetun virassa 15.5.2015 alkaen.

CV:n mukaan Pimiä työskenteli aiemmin oikeusministeriössä johtajana (2013-14), EU-asioiden yksikön päällikkönä Valtioneuvoston kansliassa (2012-2013), oikeusministerin erityisavustaja (2007-2008), valiokuntaneuvoksena (2003-2007, 2009-2011, 2015) sekä erityisasiantuntijana Suomen Pysyvässä Edustustossa EU:ssa (2001-2003).

Listassa mainittu johtajanpesti oikeusministeriössä tarkoitti ministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasiainyksikön johtajana.

Pimiä on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Pimiän työkokemus tarkemmin listattuna (lähde CV):

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 15.5.2015

Valiokuntaneuvos, eduskunnan kanslia, valiokuntasihteeristö alkaen 01.07.2003: suuren valiokunnan apulaissihteeri, ulkoasianvaliokunnan apulaissihteeri erityisesti EU-asioissa 31.12.2004 saakka, lakivaliokunnan apulaisihteeri 1.1.2005-31.3.2006, ulkoasiainvaliokunnan apulaissihteeri1.7.2006-31.3.2007, talousvaliokunnan apulaissihteeri 23.3.2011 saakka, suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan apulaissihteeri 20.11.2014-14.5.2015

Valiokuntaneuvos, eduskunnan kanslia, valiokuntasihteeristö 15.10.1998-15.12.1998, 15.07.1999-31.12.1999, 01.07.2000-30.04.2001

Johtaja, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasiainyksikkö, oikeusministeriö 19.8.2013-16.11.2014

Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö, valtioneuvoston kanslia 23.01.2012-31.08.2014

Ministerin erityisavustaja, valtioneuvoston kanslia 1.5.2007-31.12.2008 (oikeusministeri Tuija Braxin erityisavustaja)

Erityisasiantuntija, ulkoasiainhallinto, Suomen Pysyvä Edustusto Euroopan unionissa Brysselissä 01.05.2001-17.08.2003

Lainsäädäntösihteeri, Vihreä eduskuntaryhmä 01.03.1997-30.04.2001

Aiempia määräaikaisia tehtäviä mm. Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutissa ja Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Supon päällikön Antti Pelttarin työkokemus ja koulutus

Pelttarin työkokemusta kuvataan lyhyesti muun muassa valtioneuvoston sivuilla. Pelttari on työskennellyt suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 lähtien, toimien ensin virkavapaalla olleen päällikön sijaisena. Hänen viisivuotiskautensa virassa alkoi maaliskuussa 2016 eli on päättymässä.

Päällikkö ”johtaa suojelupoliisin toimintaa ja vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti”.

Pelttari toimi kokoomuslaisen sisäministerin Anne Holmlundin poliittisena valtiosihteerinä sisäasiainministeriössä vuosina 2009–2011 ja tätä ennen vuosina 2005–2008 sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtajana.

Aiemmin Pelttari työskenteli valiokuntaneuvoksena eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnissa (1998–2005) sekä lainsäädäntöneuvoksena sisäasiainministeriössä ja lainsäädäntösihteerinä ulkoasiainministeriössä.

Pelttari on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti.

LUE MYÖS: