Marijuana tulee automaatteihin Kaliforniassa, kertoo Vince Mehdizadel, Herbal Nutrition Centren omistaja KWTX News 10:n lähetyksessä USA:ssa. Marijuanaa saa kuitenkin käyttää vain lääkärin määräyksestä ja terveydellisistä syistä. Potilaalla on oltava lääkärin kirjoittama resepti, häneltä otetaan sormenjälkinäyte ja hänet valokuvataan. Reseptin omistaja saa näytteiden oton ja kuvauksen jälkeen käyttöönsä muovikortin. Itse marijuanan nouto automaatilta tapahtuu turvallisuusvartijan seurassa. Kortti vedetään automaatin läpi, hakijan sormenjälkiä verrataan alkuperäiseen näytteeseen ja hänestä otetaan kuva automaatilla. Näin voidaan tarvittaessa todistaa juuri potilaan hakeneen marijuanan.

Marijuanan käyttö pääasiassa kivunlievitykseen on sallittua yhdessätoista USA:n valtiossa. Aihe on kuitenkin jatkuvan keskustelun kohteena. Marijuanan on monissa tutkimuksissa todettu lievittävän kipua ja lisäävän ruokahalua. Se on kuitenkin ollut kiellettyjen aineiden listalla USA:ssa 1970- luvulta saakka. Maan hallitus ei tällä hetkelläkään näe mitään lääketieteellistä perustetta sen käytölle. Kalifornian korkein oikeus on juuri antanut päätöksensä, jonka mukaan työnantaja on oikeutettu erottamaan työntekijä marijuanan käytön vuoksi. Asia on riippumaton siitä, onko työntekijällä hallussaan niin sanottu reseptikortti tai ei.