Hallituksen esitys niin sanotusta sähköhyvityksestä kohdentuu kyseenalaisesti hyvätuloisiin suomalaisiin, eikä tämän ratkaisun perusteluita avata riittävästi hallituksen esitysluonnoksessa, toteaa Lainsäädännön arviointineuvosto tiistaina antamassaan lausunnossa. Arviointineuvosto on itsenäinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida hallituksen esityksiä ja niiden vaikutusarviointeja.