Uuden Suomen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) saamasta aineistosta käy ilmi, että Antti Rinteen – Sanna Marinin hallitus saavutti asettamansa työllisyystavoitteen, mitä voi ministeriön asiantuntijavirkamiesten mukaan pitää kriisien keskellä ”merkittävänä saavutuksena”.