Hallituksen esitykset työttömyysturvaoikeudesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta saivat eduskunnassa oppositiolta kritiikkiä lyhyeksi aiotusta voimassaoloajoistaan.