Tähän johtopäätökseen on tultu tutkimuksessa, jossa verrattiin tavanomaista kognitiivista käyttäytymisterapiaa käyttäytymisterapian laajennettuun versioon, jota voidaan kutsua aktivoivaksi terapiaksi.