Tilastokeskus julkaisi aamulla kesäkuun tilastoja teollisuuden uusista tilauksista ja teollisuustuotannosta. Sekä teollisuuden uudet tilaukset että tuotanto laskivat kesäkuussa.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 kesäkuussa 11,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-kesäkuun aikana tilaukset vähenivät 11,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Toukokuussa teollisuuden uusien tilauksien arvo oli ollut 28,4 prosenttia vuodentakaista alhaisempi.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan teollisuuden heikko tilauskertymä ennakoi kehnoa loppuvuotta suomalaiselle viennille.

”Suomen teollisuuden tilauskanta ei ole ollut näin heikko yli kymmeneen vuoteen, eikä tilanteeseen ole luvassa pikaista paranemista. Monessa suomalaisessa vientiyrityksessä tilauskertymä jatkaa vielä heikkenemistä,” pankin katsauksessa sanotaan.

”On todennäköistä, että investointihalukkuus jatkuu pitkään alamaissa Suomen vientimarkkinoilla, mikä tietää vaikeuksia suomalaisille teollisuusyrityksille, vaikka muualla talouksia avataankin jo. Suomessa ei nähty missään vaiheessa äkillistä romahdusta, joka koettiin monessa eurooppalaisessa maassa. Sen sijaan Suomessa on meneillään asteittainen vajoaminen vaisumpien tuotantomäärien aikaan.”

Yritykset saivat kesäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kaikilla teollisuuden toimialoilla. Metalliteollisuudessa tilaukset laskivat 8,3 prosenttia edellisvuodesta. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 11,6 prosenttia ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 22,6 prosenttia.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä teollisuustilastoille.

Teollisuustuotanto supistui

Kausitasoitettu teollisuustuotanto laski kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 kesäkuussa 6,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa.

Vuoden 2020 kesäkuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin kesäkuussa 2019. Tammi-kesäkuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Supistuminen oli kuitenkin vähäisempää kuin parina edellisenä kuukautena.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni kesäkuussa voimakkaimmin kaivostoiminta ja louhinta toimialalla, 14,0 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto väheni 5,7 prosenttia ja kemianteollisuudessa 3,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Tuotanto kasvoi eniten elintarviketeollisuudessa, 3,6 prosenttia verrattuna toukokuuhun. Hieman kasvua oli myös metalliteollisuudessa, 0,3 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 0,2 prosenttia.

Verrattaessa vuodentakaiseen lähes kaikkien päätoimialojen tuotanto oli kesäkuussa laskussa. Tuotanto väheni eniten kemianteollisuudessa, 11,4 prosenttia. Metsäteollisuudessa tuotanto väheni 6,9 prosenttia, metalliteollisuudessa 3,8 prosenttia, ja toimialalla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 2,8 prosenttia vuoden 2019 kesäkuusta.