Masentuneet kuolevat huomattavasti muuta väestöä nuorempina, ja alkoholi vaikuttaa tähän merkittävästi. Useita Euroopan maita vertaileva tutkimus