Opiskelijajärjestöt ovat pöyristyneitä YTV:n tekemistä laskelmista, joissa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen opiskelija-alennuksia leikattaisiin. Laskelmat tulivat ilmi Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV:n) tiedotettua marraskuun lopulla matkalippujen hinnoittelun uudistamisesta.

Osana hinnoittelu-uudistusta opiskelijat saattavat joutua luopumaan edullisemmasta matkakortista. YTV on kaavaillut yhtenä uutena mallina alennusten jakoa vastedes pelkästään iän perusteella, jotta ihmiset oppisivat käyttämään joukkoliikennettä jo nuorena.

Opiskelijajärjestöjen mielestä vain alle 25-vuotiaille tarkoitettu 30 prosentin nuorisoalennus heikentäisi opiskelijoiden asemaa joukkoliikenteen käyttäjinä. Vanhassa systeemissä opiskelija-alennuksen ovat saaneet alle 30-vuotiaat opiskelijat.

- Vähävaraisuus ei riipu iästä vaan elämäntilanteesta, muistuttaa Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liiton puheenjohtaja Hannu Murisoja.

-Eurostudent 2005 -tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelun keskimääräinen aloittamisikä on 23 vuotta, näin alennus koskettaisikin vain pientä joukkoa opiskelijoista.

Järjestöt korostavat, että vastuuta opiskelijoiden tukemisessa on muillakin kuin valtiolla.

- Ensi vuonna tapahtuvan opintorahan 15 prosentin korotuksen jälkeenkin YTV:n seutulipun kustannus ilman opiskelija-alennusta olisi noin 30 prosenttia opintorahasta, ja se on kohtuuttoman paljon, korostaa Suomen ylioppilaiden liiton puheenjohtaja Lasse Männistö.

YTV:n matkustajapalvelut-yksikön päällikön Pirkko Lenton mielestä opiskelija-alennuksiin liittyvistä laskelmista kohkataan turhan paljon.

- Nämä ovat vain laskelmia, eivät esityksiä. Viime kädessähän kunnat päättävät näistä. Opiskelija- ja seniorialennukset eivät ole nyt yhtä ajankohtaisia, kuin vyöhykejakoa ja kilometripohjaista hinnoittelua koskevat kysymykset, Lento toppuuttelee.

YTV:n lippujen hinnoittelua koskevassa tarkastelussa on kaksi erityyppistä vaihtoehtoa, joita muunnellen on saatu viisi hinnoittelumallia. Hinnoittelun tarkastelualueena on 14 YTV-kunnan keskeinen työssäkäyntialue, joka ulottuu 70 kilometrin säteelle Helsingin keskustasta.

Osa malleista on vyöhykejakoon perustuvia vaihtoehtoja. Yksi niistä haihduttaisi vyöhykejaosta kuntarajat kokonaan. Toinen järjestelmä muistuttaa nykyistä kaukoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua. Yksi vaihtoehto on malli, jossa hinta on määritelty linnuntie-etäisyyden perusteella.

YTV:n hallitus päättää uudesta taksa- ja lippujärjestelmästä ensi vuoden kesäkuussa.