Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus pääsi torstaina illalla sopuun matkustusrajoituksista venyneiden neuvotteluiden jälkeen. Uudesta linjasta kerrottiin tarkemmin tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Sopua odotettiin jo keskiviikkona, mutta sitä ei vielä tuolloin saavutettu.

Uusien rajoitusten myötä hallitus on päättänyt höllentää matkustusrajoituksia niin, että matkustaminen vapautetaan maista, joissa koronatartuntoja on alle 25 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Tähän saakka vastaava rajaluku on ollut 8–10 tartuntaa.

Uusi raja-arvo koskee EU-neuvoston määrittelemiä niin sanottuja vihreän listan maita ja myös Iso-Britanniaa.

Muutos tarkoittaa, että maahantulon rajoitukset poistuvat Suomen ja Islannin, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan ja Kyproksen väliltä sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen. Maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön Suomen ja Italian ja Unkarin välille.

Vapautettavien maiden joukkoon kuuluu siis myös Ruotsi, missä koronan tautitilanne on ollut rauhoittumassa. Ruotsin luku on kuitenkin lähellä uutta raja-arvoa eli 25:tä.

Rajoitusten poistuminen tarkoittaa, että kyseisestä maasta voi tulla lomamatkalle Suomeen. Matkailijan ei myöskään tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin Suomessa.

Vastaavasti kun maahantuloa rajoitetaan, kyseisistä maista ei voi tulla vapaa-ajan matkalle Suomeen. Jos henkilö tulee muusta sallitusta syystä Suomeen, hänen tulisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi. Maahan tulijoita voidaan myös ohjata vapaaehtoiseen koronatestiin lentokentällä tai satamassa, ja lääkäri voi määrätä riskiarvion perusteella karanteeniin.

Päätökset tulevat voimaan ensi viikon lauantaina ja ovat voimassa 18. lokakuuta saakka.

Schengenin rajasäännöstön mukaan Schengen-maiden välistä sisärajavalvontaa ei pääsääntöisesti tule jatkaa kuuden kuukauden enimmäisajanjakson jälkeen. Tästä on kuitenkin mahdollista tehdä perusteltuja poikkeuksia. Suomessa kuuden kuukauden ajanjakso tulee täyteen 18.9. Valtioneuvosto päätti, että koronaepidemian toisen aallon torjumiseksi Suomi jatkaa sisärajoilla maakohtaisia maahantulon rajoituksia 19.9.–18.10.2020.

Siirtymäkauden malli lokakuussa

Sisärajavalvontaa on tarkoitus jatkaa, kunnes tulee käyttöön uusi testaukseen perustuva toimintamalli. EU- ja Schengen-maiden sisärajatarkastukset korvataan terveysturvallisuustoimilla.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puhui kolmesta vaiheesta: 19.9. astuvat voimaat uudet päätökset sisä- ja ulkorajaliikenteessä. Seuraavassa vaiheessa astuu voimaan siirtymäkauden malli 1.10. alkaen. Kolmantena astuu voimaan 23.11. pysyvä malli terveysturvallisuudesta rajaliikenteessä, joka korvaa sisärajatarkastukset.

Siirtymäkauden aikana suositellaan ennakkotestausta matkustajille, jotka tulevat sisärajavalvonnan piirissä olevista EU- ja Schengen-maista, EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista ja muista kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella.

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voi halutessaan lyhentää omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen. Tämä helpottaa tarpeellista työmatkaliikennettä.

Tilannetta seurataan siirtymäkaudella viikoittain, kun tähän saakka tarkasteluväli on ollut kaksi viikkoa. Ohisalon mukaan siirtymäkaudella käydään tilanne viikon välein läpi ja "mennään suoraan raja-arvon mukaan”, eli asiasta ei käydä erillisiä neuvotteluja.

Omaehtoista karanteenia suositellaan edelleen kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu maahantulon rajoituksia. 14 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa ei ole suositeltavaa mennä työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Tällöin suositellaan kasvomaskin käyttämistä. Maahan saapuvia matkustajia informoidaan ohjeista.

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta tuleva voi lyhentää testauksen avulla omaehtoista karanteeniaan. Tautitilanteen heiketessä tilannetta arvioidaan uudelleen.

Suomalaisenkin on otettava huomioon käytännöt sekä Suomessa että kohdemaassa. Nämä pitää itse tarkistaa.

Pysyvä malli vaatii lakimuutoksia ja testausjärjestelyjä, joten se tulee voimaan tällä tietoa vasta marraskuussa. Testauskapasiteetin ajaminen ylös ottaa aikansa.

Uudessa toimintamallissa raja-arvon ylittävästä maasta saavuttaessa maahantulijalla on oltava ennakkoon otettu koronatesti. Suomessa karanteeni päättyy aiemmin, jos myös toinen tesi on negatiivinen.

Jos matka kestää alle 72 tuntia, karanteenia tai toista testiä ei tarvita.

Lintilä: Ongelmakohtia jää yhä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi pysyvästä mallista, jota on valmisteltu kesästä alkaen. Lakiin kirjattaisiin, että Traficom voisi kieltää liikenteen tietyllä reitillä. Toimivaltuuksia siis laajennettaisiin, mutta ne otettaisiin käyttöön vasta, jos tautitilanne sitä vaatii.

Ilman todistusta riskimaasta saapuvalta voitaisiin evätä maahantulo. Liikenteenharjoittajien olisi varmistettava todistusten olemassaolo.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) summasi olevansa tyytyväinen hallituksen uusiin linjauksiin, jossa huomioidaan terveysturvallisuuden lisäksi myös elinkeinoelämän tarpeet. Elinkeinoelämä on hänen mukaansa perustellusti ollut huolissaan rajoitusten vaikutuksista.

Lintilän mukaan matkustaminen onnistuu uusien rajoitusten myötä niin normaalina kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista terveys huomioon ottaen.

”On selvää, että tässä vielä jää ongelmakohtia”, Lintilä sanoi ja mainitsi esimerkkinä toisen vaaditun testin.

Ratkaisuja haetaan hänen mukaansa lisää parhaillaan.

Ohisalon mukaan Suomen ongelma tällä hetkellä on se, että reagensseja myydään enemmän niille maille, joissa tilanne on pahempi kuin Suomessa. Siksi testauskapasiteettia on nostettava isosti. Kuka nämä testit maksaa, sitä pohditaan parhaillaan.

Harakan mukaan jatkossa ”ei tule enää sitä, että menee rajat kiinni”, vaan tilannetta hoidetaan uusilla testausvaatimuksilla.

Mutta vaaditaanko testejä jatkossa myös suomalaisilta, jos suomalainen sattuu matkustamaan raja-arvon ylittävään riskimaahan?

”Suomalaisilla on aina perustuslaillinen oikeus lähteä maasta. Kaikilla on oikeus lähteä tästä maasta. Lisäksi suomalaisilla on vielä perustuslaillinen oikeus palata maahan. Ei vaadita siis suomalaiselta matkustajalta negatiivista testitulosta, mutta sitten voidaan testata täällä maassa ja tartuntatautilääkärit tässä voivat toimia ja asettaa ihmisiä testeihin ja karanteeneihin”, ministeri Ohisalo vastasi Uuden Suomen kysymykseen.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista.

LUE MYÖS: