Juha Sipilän hallituksen ei pidä taipua ay-liikkeen painostuksen alla ja perua lakihanke irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä. Näin katsoo entinen pääministeri, keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen blogissaan.

Hän arvostelee tiukasti eri ammattiliittojen keskiviikkona järjestämiä poliittisia lakkoja.

”Jos joku ajattelee, että eduskunnan päätöksentekoa vastaan asetettuun poliittiseen lakkoon vastattaisiin lopettamalla esittelyn käsittely, on hän väärässä”, Vanhanen painottaa.

”Eduskunnan käsittely on demokraattinen prosessi, mutta silloin se ei enää ole neuvotteluprosessi eduskunnan ja etujärjestöjen välillä. Etujärjestöt voivat ja saavat pyrkiä argumenteillaan vaikuttamaan eduskunnan valiokunnan jäseniin lakiehdotuksen tarpeesta ja sisällöstä. Lopulta äänestys salissa ratkaisee, miten laille käy”, hän jatkaa.

Vanhanen kytkee kysymyksen Suomen perustuslain ensimmäisiin pykäliin kansanvaltaisuudesta, parlamentarismista ja valtiollisten tehtävien jaosta. Hän kokee, että poliittiseen painostukseen tähtäävä lakko muuttuu tällöin ”kansanedustajan kannalta periaatteelliseksi”.

”Perustuslain määräys, joka antaa valtiovallan valtiopäiville kokoontuneelle eduskunnalle on valtavan velvoittava. Jos yksi eduskunta lipeäisi tästä määräyksestä ulkopuolisten hyväksi, synnyttäisi se vakavan ennakkotapauksen”, Vanhanen kirjoittaa blogissaan.

Hän täsmentää, että laki voidaan perua ainoastaan, jos sille löytyy vielä tällä hallituskaudella toteutettavissa oleva vaihtoehto, mutta hänen mukaansa ”tällaista ei ole näkynyt”.