Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Matti Vanhasen mukaan myös Suomen viranomaisilla täytyy olla valmius käynnistää rajatarkastukset Schengen-rajoillaan. Etenkin Ruotsin raja-alueilla Pohjois-Suomessa pakolais- ja siirtolaistilanne on Vanhasen mukaan vaarassa lipsua viranomaisten hallinnasta, mihin voitaisiin puuttua rajatarkastuksin.

Vanhanen viittaa Saksan sunnuntaiseen päätökseen ottaa väliaikaisesti käyttöön Schengen-alueen vapaasta liikkuvuudesta poikkeavat rajatarkastukset eteläisellä, Itävallan vastaisella rajallaan. Saksan äkillisen päätöksen tavoite on hillitä kiihtynyttä pakolais- ja siirtolaisvirtaa ja ennen kaikkea palauttaa järjestelmällisyys maahantuloprosessiin.

– Myös meillä [Suomessa] viranomaisilla on oltava valmius käynnistää rajatarkastukset. Se ei vaikuta tulijoiden määrään, mutta auttaa pitämään järjestyksen ja varmistettaisiin se, keitä täällä oleskelee. Tulijat ohjattaisiin järjestelmällisesti vastaanottokeskuksiin. Tästä on kehittymässä poikkeustilanne ja toimenpiteiden on vastattava sitä, Vanhanen kirjoittaa maanantaina Facebook-sivullaan.

Hallitus ilmoitti perjantaina maahanmuuttopoliittisessa toimenpidelistauksessaan, että turvapaikanhakijatilanteen vuoksi ”aktiiviseen keinovalikoimaan otetaan Schengenin sisärajatarkastukset, mukaan lukien väliaikaiset pistotarkastukset”.

Toimitaanko nyt siis aktiivisesti sen puolesta, että Schengenin sisärajatarkastukset otetaan käyttöön Suomessakin, Matti Vanhanen?

– Valmiutta siihen pitää nostaa. Se pitää olla viranomaisten harkinnassa, muuttuuko tilanne kaaosmaiseksi, ja valmius käyttöönottoon pitää olla kunnossa, jos sitä tarvitaan, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

Keskustavaikuttaja sanoo, ettei hän tiedä, millainen Suomen viranomaisten valmius rajatarkastusten käyttöönottoon tällä hetkellä on.

– En ole kysellyt sen perjantain jälkeen. Se on linjattu, mutta valmiuden nostaminen ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Uskon, että siellä valmiutta nyt lisätään. Meillä varmastikin muutama päivä aikaa on verrattuna johonkin Saksan tilanteeseen, Vanhanen sanoo.

Vanhanen sanoo, että ainakaan hänen tiedossaan ei ole, että hallitus olisi linjannut jonkinlaista aikarajaa valmiuden nostolle. PÄIVITYS: Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi myöhemmin maanantaina, että Pohjois-Suomen rajavalvontaa tehostetaan ja myös rajatarkastuksiin on valmius, mutta varsinaisia tarkastuksia ei toistaiseksi nähdä tarpeellisiksi.

Saksan päätöstä on pidetty osin yllättävänä, koska Saksa on näkyvästi toivottanut pakolaiset tervetulleiksi. Saksa on kuitenkin turhautunut muiden Euroopan maiden vastahakoisuuteen ottaa turvapaikanhakijoita vastaan ja huolestunut omasta kantokyvystään tulijavirran yhä yltyessä.

– On loogista, että näin tapahtui, Vanhanen kommentoi.

– Jo uutiskuvien perusteella on saattanut päätellä, että jossain vaiheessa on pakko [ottaa rajatarkastukset käyttöön Saksassa]. Oikeusvaltiossa on tärkeä periaate se, että tiedetään keitä yhteiskunnassa oleskelee. Täysin hallitsematon maahantulo ilman, että on edes varmiutta siitä, että asianomaiset hakeutuvat turvapaikkaa hakemaan, ei ole hyvä.

Vanhasen Facebook-kirjoituksen mukaan Suomessa ”tilanne ei ole vielä sama kuin Saksan rajalla, mutta suunta on sama”. Tällä hän viittaa etenkin Tornion tilanteeseen.

Puhutte hallitsemattomasta maahantulosta Saksan osalta. Onko Suomessa tilanne jo hallitsematon?

– Mun ymmärtääkseni, jos se sitä lähenee, niin lähinnä tuolla pohjoisessa. Mutta jos maahan tulee turvapaikanhakijoita, jotka eivät välittömästi raja-asemalla ilmoita hakevansa turvapaikkaa, vaan lähtevät omin toimin hakeutumaan eri suuntiin, niin näin ei pitäisi päästä käymään, että väki lähtee omatoimisesti Suomen sisällä liikkumaan, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan olisi kaikkien edun mukaista, että tulijat ohjattaisiin jo rajalla järjestelmään.

– Parhaiten se Suomen kohdalla pohjoisessa toimisi niin, että kaikki turvapaikanhakijat ilmoittautuisivat siellä raja-asemalla välittömästi, ja sitten heidät ohjattaisiin busseihin, joilla viranomaiset veisivät heidät vastaanottokeskuksiin. Ei niin, että ihmiset lähtevät vapaasti hakeutumaan mihinkään muualle, mikä nyt kaiketi on mahdollista, kun papereita ei rajalla katsota. Se on aika paljon ihmisestä kiinni, miten hän hakeutuu turvapaikanhakijaksi, Vanhanen sanoo.

Hänen mukaansa rajatarkastusten tarkoitus ei ole suoranaisesti tulijamäärien supistaminen, vaan ilmiön palauttaminen viranomaisten hallintaan.

– Rajatarkastus ei todellakaan vähennä tulijoita Saksassakaan, mutta tulijoiden rekisteröinnillä on lieveilmiöihin liittyvää ennaltaehkäisevää vaikutusta. Samalla turvapaikanhakijat voitaisiin heti ohjata eri vastaanottokeskuksiin meneviin busseihin, hän kirjoittaa Facebook-päivityksensä alla kommentissa.

Hän uskoo, että rajatarkastuksilla voi olla myönteisiä ”välillisiä vaikutuksia” ihmissalakuljetuksen hillinnän ja salakuljettajien henkilöllisyyden paljastamisen kannalta. Tulijavirrasta saattaa karsiutua ei-toivottuja yksilöitä.

– Sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus tietysti sellaisten ihmisten kannalta, jotka eivät halua, että heidän papereitaan tarkastetaan. Mutta suureen massaan se ei välttämättä vaikuta, Vanhanen sanoo.

EU-maiden sisäministerit kokoontuvat tänään maanantaina päättämään muun muassa komission esittämästä turvapaikanhakijoiden taakanjaosta. Vanhanen uskoo, että tämän lisäksi kokouksessa nousee väkisin esille myös rajavalvonta. Hän toivoo, että kokouksen tuloksena olisi ainakin päätös niin sanotun "turvallisten maiden listan" pikaisesta kokoamisesta. EU:n yhteinen lista nopeuttaisi palautuspäätöksiä ja vapauttaisi viranomaisresursseja.

Presidentti Sauli Niinistö esitti aiemmin huolensa Schengen-järjestelmän kestämisestä Välimeren kriisin vaikutusten yltyessä Euroopassa. Hän kysyi puheessaan, ”kestääkö esimerkiksi Schengen-järjestelmä mitä tahansa”, ja linjasi, että vapaa liikkuvuus ei voi olla hallitsematonta liikkuvuutta.

Vanhanen korostaa sitä, että väliaikaiset, kriisiajan poikkeusjärjestelyt kuten rajatarkastukset ovat mahdollisia myös Schengen-järjestelmän sisällä.

– Schengen-järjestelmä joutuu väliaikaisesti käyttämään näitä kriisilausekkeita hyväksi.

Lähi-idän kriisin monimutkaisuutta ajatellen väliaikaisista järjestelyistä saattaa tällä kertaa tulla pitkiä. Vanhanen ei kuitenkaan usko, että EU tulevaisuudessakaan sulkee rajojaan.

– Eurooppalaisuuden ytimeen kuuluu se, että ihmisiä ei unohdeta hädässä.