Keskustan presidenttiehdokas, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen arvioi, että viranomaisten ja hallitusvastuussa olevien pitää varautua tilanteeseen, jossa maahantulijoiden määrät kasvavat.

–Periaatteiden ja toimintamallien on kestettävä myös siinä tilanteessa. Tuore YK:n ennuste väkiluvun kasvusta 9,8 miljardiin vuonna 2050 on tästäkin näkökulmasta huolestuttavaa luettavaa, hän kommentoi blogissaan.

Vanhanen toivoo, että kiintiöpakolaisten määrän nostaminen tapahtuisi EU:n kokonaisratkaisun yhteydessä eikä yksittäisten maiden omien päätösten mukaan.

–Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa olisi syytä olla EU:n keskus, johon pääsisi ilman salakuljettajille maksettavia maksuja ja sieltä voisi saada Eurooppaan turvapaikan, jos perusteet täyttyvät. Tämä järjestely hajottaisi salakuljettajien ansaintalogiikan, joka nyt johtaa vuosittain tuhansien kuolemaan Välimerellä. Välimeren ylityshän ei takaa turvapaikkaa, mutta se on nyt ainoa keino päästä anomaan turvapaikkaa – siksi monet tekevät sen henkensä uhalla kuluttamalla siihen omat ja perheensä rahat, hän kommentoi.

Olennaisinta Vanhasen mukaan on miettiä, ketkä eniten tarvitsevat suojelua ja varmistaa, etteivät muut toimenpiteet vie siltä työltä resursseja.

–Kaikista tärkeimpänä pidän sitä, että lisäämme ponnisteluja lähtömaiden rauhan- ja jälleenrakennukseen. EU:n, Kiinan ja Yhdysvaltojen on panostettava erityisesti Afrikan kehittämiseen. Emme voi lähteä siitä, että afrikkalaisten parempi elintaso ja turvallisuus riippuvat pääsystä Eurooppaan. Afrikasta itsestään on tehtävä tulevaisuuden maanosa.

Vanhanen sanoo, että perinteinen kehitysapu muodostaa osan tästä avusta, mutta lisäksi tarvitaan ”valtavasti” yksityistä rahaa, jolla mahdollistetaan infrastruktuurin kehittäminen ja pohja uusille työpaikoille.

–Saksa on G20-kokoonpanossa nostanut esiin voimakkaasti Afrikan kehittämisen ja esitellyt Marshall-avuksi nimittämänsä kehitysohjelman. Ohjelma kattaa tiiviin yhteistyön Afrikan unionin kanssa. Toivon Saksalta asiassa arvojohtajuutta ja suunnannäyttämistä. Suomen on syytä tukea Saksan aloitetta täysillä, hän linjaa.

Vanhanen korostaa, että Suomessa pitää olla mahdollisuus käydä aidosti rakentavaa keskustelua maahanmuutosta ja turvapaikkapolitiikan linjasta.

–On tärkeää, että lainsäädäntö ja viranomaisten linja vastaavat kansalaisten oikeustajua. Keskustelu ei voi kulkea kuitenkaan vain idealismin tasolla, vaan ratkaisuehdotusten tulee olla pantavissa täytäntöön. Maahanmuutolla on myös hintalappu, eikä sen ääneen sanominen saa olla epäkorrektia. Avoin demokratia kestää myös sen, että kustannukset läpivalaistaan kunnolla. Ja vastaavasti kyetään keskustelemaan työvoiman saannin positiivisista talousvaikutuksista. Jo nyt monet toiminnot esimerkiksi Helsingissä tuntuvat perustuvan suureen ulkomaalaisten määrään, hän toteaa.