Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on asettanut työryhmän selvittämään veropohjan tiivistämistä. Hallitusohjelman mukaan veropohjan tiivistäminen on erityisen tärkeää globaalissa taloudessa, jossa rahavirrat ylittävät kansalliset rajat.

Työryhmän tehtävänä on selvittää osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdeveroa. Lisäksi työryhmä selvittää, voitaisiinko ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista periä kohtuullista veroa.

Hallituspuolue vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo ihmettelee työryhmän kokoonpanoa.

”On hyvä, että asiassa vihdoin edetään. Sen sijaan on pöyristyttävää, että ryhmän pysyväksi asiantuntijajäseneksi nimitettiin Finanssiala ry:n johtaja Lea Mäntyniemi. Omaa asiaansa lobbaavien tahojen paikka on erikseen kuultavina asiantuntijoina, ei työryhmän jäseninä”, hän kommentoi tiedotteessaan,

”Toisaalta kokoonpano herättää kysymyksen, onko ministeri jo etukäteen hakemassa hallitusohjelman vastaista lopputulosta. Jos järjestöjä on haluttu mukaan, niin miksi vain omaa etuaan ajava Finanssiala eikä esimerkiksi vastuullista liiketoimintaa edistävä Finnwatch”, Saramo jatkaa.

Vasemmistoliitossa on Saramon mukaan oltu tyytyväisiä hallitusohjelman panostuksiin esimerkiksi lapsiin, nuoriin, hoiva- ja terveyspalveluihin, ympäristöön ja köyhyyden vähentämiseen. Sen sijaan hän katsoo, että veropolitiikka jäi hallitusohjelmaa kirjoitettaessa vasemmiston pettymykseksi selvitysten tasolle.

”Erityisesti nyt, kun kaikkialla maailmassa velkaannutaan koronan takia, olisi tärkeää korjata verojärjestelmän porsaanreikiä. Pieni- ja keskituloisten kovemman verottamisen sijaan on haettava keinot verottaa nykyisin matalasti tai ei lainkaan verotettuja kohteita, joiden verotus on sekä oikeudenmukaista että voi jopa vahvistaa kansantaloutta. Tätä ajattelua tuki myös Vihriälän ekonomistiryhmän raportti”, Saramo huomauttaa.

Vanhasen kokoama työryhmä selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön viiden prosentin lähdevero osinkoveroista vapautetuille yhteisöille. Viiden prosentin lähdevero voisi mahdollisesti tulla muun muassa sijoitusrahastoille, vakuutusyhtiöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, kuten ammattiyhdistyksille ja säätiöille.

Lisäksi työryhmä selvittää, voitaisiinko ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista periä ”kohtuullista veroa”.