Keskustaan linkittyvän ”luontoa, taidetta ja arkielämää käsittelevien laatukirjojen kustantamo” Maahenki Oy:n viime vuosi oli taloudellisesti heikko.

Maanantaina kaupparekisteriin tulleen Maahengen vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 25 prosenttia noin 315 000 euroon ja liiketappiota tuli 105 000 euroa.

Valtiovarainministeriksi nimitetty Matti Vanhanen (kesk) kuuluu yhtiön perustajiin. Hän toimi Maahengen hallituksen puheenjohtajana viime kesään saakka. Nyt Vanhanen toimii Maahengen hallituksen jäsenenä, kertoo yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula.

LUE, MITEN VANHANEN, PERTTULA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHANNA KORHONEN KERTOIVAT YHTIÖN VAIKEUKSISTA SYKSYLLÄ:

Maahengen liiketoiminta on ollut jo kauan kannattamatonta.

”Käyttökate on ollut negatiivinen jo vuodesta 2015 lähtien, mikä kertoo siitä, että toiminnan tuotot eivät ole kattaneet edes yhtiön juoksevia toimintakuluja. Viime vuonna toimintakulut olivat edelleen 102 000 euroa toiminnan tuottoja suuremmat, vaikka alijäämä pienenikin hieman 26 000 eurolla edellisvuodesta”, arvioi Alma Talentin analyytikko Ari Rajala.

Merkittävänä ongelmana on yhtiön liiketoiminnan tuottojen voimakas supistuminen. Liiketoiminnan yhteensä 432 000 euron tuotot ovat vähentyneet kahdessa vuodessa yli 300 000 eurolla.

”Jatkuvat tappiot ovat syöneet yhtiön omat pääomat. Oma pääoma oli vuoden lopussa 28 900 euroa miinuksella, mutta pääomavaje on paikattu 30 000 euron pääomalainalla”, Rajala kertoi.

Lisäksi yhtiön maksuvalmius näyttää tilinpäätöstietojen perusteella heikolta. Lyhytaikaista velkaa on 138 100 euroa, kun lyhtyaikaisia saamisia ja kassavaroja on vain 84 200 euroa. Lyhytaikainen rahoitusvaje oli vuoden vaihteessa 53 900 euroa.

”Kun käyttökatekin on negatiivinen, niin tulorahoituksella vajetta ei pystytä paikkaamaan. Ei siis hyvältä näytä. Yhtiö tarvitsee nopeasti lisärahoitusta selvitäkseen velvoitteistaan.”

Maahengelle on myös kertynyt maksuhäiriömerkintöjä. Yhtiö on saanut viime vuoden ja tämän vuoden aikaan neljä trattaprotestia, joiden arvo on yhteensä yli 22 000 euroa. Suurin osa saatavista on suoritettu, mutta Asiakastiedon maksuhäiriöraportin perusteella noin 2500 euroa on maksamatta.

Lisäksi ulosottorekisteritodistuksen mukaan Maahenkeen on kohdistunut yli 50 000 euron edestä ulosottoasioita. Yhtiöön on kohdistunut ulosottorekisteritodistuksen mukaan viime ja tänä vuonna yli 30 ulosottoasiaa, joissa valtaosassa hakijana on ollut Verohallinto. Yhtiö on maksanut ulosottorekisteritodistuksessa mainitut saatavat.

Maahengen hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula kertoo, että Maahengen pääomistaja Maaseudun Sivistysliitto aikoo ostaa koko yhtiön itselleen. Perttulan mukaan kauppa voidaan saada toteutettua kesän aikana. Yhtiön tulevaisuus on nyt auki.

”Yritys katsoo, miten se hyödyntää sitä, mitä se on aiemmin tehnyt ja minkä tyyppistä toimintaa se harrastaa jatkossa. Aina on tilauskirjamahdollisuus yhtenä osana. Katsotaan, mihin Maaseudun Sivistysliitto lähtee sitä muokkaamaan”, Perttula kertoi.

Perttulan mukaan toimitusjohtaja Johanna Korhonen on käytännössä Maahengen ainoa työntekijä, ja tilanne on auki myös hänen jatkonsa osalta yhtiössä.

Perttula on keskustan entinen puoluesihteeri. Hän toimii myös puheenjohtajana Maaseudun Sivistysliitossa, joka on keskustan lähiyhteisö.

Perttulan mukaan Maahenkeen liittyvät velvoitteet hoidetaan kuntoon.

”Homma on nyt hoidettu ja nyt katsotaan, mihin yhtiö jatkossa ryhtyy.”

Maaseudun Sivistysliitto omisti vuoden 2017 yhtiökokouspöytäkirjan mukaan yli puolet Maahengen 46900 osakkeesta.

”Olemme jo ostaneet osakkeita. Arvio on se, että ne jotka eivät ole vielä tehneet myyntipäätöstä, myyvät meille osakkeet lyhyessä ajassa. Kauppahinta on mitätön”, Perttula sanoi.

Matti Vanhanen on omistanut 500 osaketta Maahengestä.

Lisäksi seuraavat kuuluivat vuoden 2017 yhtiökokouspöytäkirjan perusteella Maahengen omistajiin: Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (12 500 osaketta), Keskitien tukisäätiö (7 000 osaketta), Talonpoikaiskulttuurisäätiö (500 osaketta), Keskustan Lehtimiehet (500 osaketta), Maaseudun Säätiö (500 osaketta), Eläkeliitto (500 osaketta) ja Suomen Keskustanuoret (500 osaketta).