RKP, kokoomus, vihreät ja olisivat valmiita luopumaan EU- ja Euroopan talousalueen maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden niin sanotusta työvoimapoliittisesta tarveharkinnasta. Tarveharkinnasta luopuminen käytännössä vapauttaisi työperäistä maahanmuuttoa.