Hyönteistiede on saamassa varmuuden siitä, että ihmisen käyttämät torjunta-aineet ovat pääsyyllinen mehiläisten joukkokuolemiin.

Harvardin yliopiston tuore tutkimus vahvistaa entisestään vahvaa näyttöä siitä, että tuholaishyönteisten torjuntaan käytetyt neonikotinoidit sairastuttavat mehiläisiä.

Tuoreena mehiläiskantaa verottavana aineena on löydetty myös glyfosaatti.

Tutkimuksessa tehtiin vertailukoe Yhdysvalloissa, jossa 12 yhdyskunnan keruualueella käytettiin neonikotinoidipohjaisia torjunta-aineita. Kuuden yhdyskunnan alueella torjunta-aineita ei käytetty.

Lopputulos torjunta-ainealueilla oli mehiläisten kannalta kauhistuttava: kuusi yhdyskuntaa tusinasta hävisi kokonaan ja kuudessa havaittiin merkittäviä piirteitä sairastumisesta.

Samaan aikaan ilman neonikotinoideja eläneet yhdyskunnat voivat hyvin.

Vastaavia tutkimuksia on tehty lukuisia - ja tulos on ollut pääosin sama. Ihmisten käyttämät torjunta-aineet ovat pääasiallinen syy siihen, miksi mehiläisten määrä on romahdusmaisessa laskussa.

Harvardin yliopiston tutkijat kävivät omassa tutkimuksessaan läpi aiempia tutkimuksia sekä testasivat näissä käytetyt menetelmät. Torjunta-aineiden vaikutus voitiin toistaa uudessa tutkimuksessa yhtä voimakkaana kuin aiemmassa tutkimuksessa.

Neonikotinoidien vaikutus on Harvard-tutkimuksen mukaan aiempaa luultua voimakkaampi. Torjunta-aine ei hajoa luonnossa niin nopeasti kuin alan teollisuus väittää.

Sen sijaan neonikotinoidit leviävät kasveista mehiläisten mukana myös lähistön käsittelemättömiin kasveihin siitepölyn mukana. Jo aiemmin on havaittu, että mehiläiset kuljettavat vahingollista siitepölyä pesiinsä, jossa aine leviää muihin mehiläisiin.

Glyfosaatti Argentiinassa

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että myös parjattu glyfosaatti vaikuttaa mehiläisten terveyteen haitallisesti.

Glyfosaattia käytetään pääasiassa rikkakasvien kitkemiseen. Aine mahdollistaa viljelykasvien suorakylvön siten, että peltomaata ei tarvitse kääntää. Tämä sitoo ravinteita maahan, mikä puolestaan ehkäisee maatalouden ravinnepäästöjä vesistöön.

Aiemmin glyfosaatin osuutta mehiläiskuolemiin ei juuri ole tutkittu.

Yhdysvalloissa kerrotaan mehiläiskantojen romahtaneen jopa 30 prosentilla viime vuosina. Mehiläiset ovat erittäin tärkeä pölyttäjä esimerkiksi maissipelloilla.

Maissi on kasvi, joka ei menesty luonnossa, vaan tarvitsee ihmisen apua lisääntymiseen. Maissin pölytys on maanviljelyssä pääosin pölyttäjähyönteisten varassa.