Euroopan unionin ei tulisi tavoitella Yhdysvaltain kanssa sorvattavaa vapaakauppasopimusta hinnalla millä hyvänsä, arvioi europarlamentaarikko Mitro Repo (sd.) blogissaan Puheenvuorossa.

EU:n ja USA:n välisistä vapaakauppaneuvotteluista on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti myös Suomessa. Mitro Repo asettuu kriitikoiden leiriin ja varoittaa huolta herättäneestä, sopimukseen sisältyvästä investointisuojasta.

–Investointisuojaan liittyvä uhkakuva on, että EU joutuisi antamaan yhdysvaltalaisille yrityksille samanlaisen toimintavapauden kuin mikä niillä on USA:ssa liittovaltioiden ja osavaltioiden lakien nojalla. Käytännössä monikansallisten yritysten ei tarvitsisi noudattaa Suomen tai muiden jäsenmaiden periaatteita ja lainsäädäntöä. Amerikkalaisyhtiö voisi viedä asiansa kansallisesta oikeuslaitoksesta ylikansalliseen tuomioistuimeen, Repo tiivistää.

–Saattaa kuulostaa uskomattomalta, mutta totuus on tarua ihmeellisempi.

Bloginsa otsikossa Repo pohtii, "tuoko USA kauppasopimuksella omat lakinsa Suomeen". Hän muistuttaa, että esimerkkejä on jo maailmalla.

–Australiassa tupakkayhtiö Philip Morris jo vaatii korvauksia, koska maassa saa myydä tupakkaa vain pakkauksissa, joiden ainoa kuvitus koskee tupakan terveyshaittoja. Esimerkkejä löytyy lähempääkin. Saksassa energiayhtiö Vattenfall vaatii satojen miljoonien eurojen korvauksia siitä, että Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta! Tällaista Eurooppaa tai maailmaa en halua, Repo toteaa.

Europarlamentaarikko tosin uskoo, että pidemmän päälle ei ole yritysten edun mukaista joutua vastakkain isäntävaltioidensa kanssa.

–Oletettavaa on, että vaikka yritykset saattaisivat voittaa yksittäisiä investointiriitoja, pitkällä aikavälillä niiden liiketoiminnalle ei ole eduksi joutua vastakkain isäntävaltion kanssa. Investointiriidat tahraavat vapaakauppasopimusten mainetta saaden ne näyttämään enemmänkin suuryritysten etujen ajamiselta ja sodanjulistukselta demokratiaa vastaan, Repo kirjoittaa.

Suomella tai muilla jäsenmailla ei ole mahdollisuutta irtautua sopimuksesta. EU:n komissio hoitaa unionin kauppapolitiikkaa, joten Revon mukaan europarlamentin ja Euroopan neuvoston rooliksi vapaakauppaneuvotteluissa ”jää lopputuloksen hyväksyminen”.

–Siksi jäsenmaat eivät voi säätää sellaista lainsäädäntöä, joka loukkaisi sopimusta, Repo toteaa.

Hän toivoo, että sopimukseen saadaan kirjattua mukaan kriteerejä, joilla ”osapuolet voisivat asettaa tarvittavia rajoituksia”.

Myös muun muassa Mitro Revon meppikollega Petri Sarvamaa (kok.) on aiemmin kirjoittanut vapaakauppasopimuksesta Puheenvuoro-blogissaan. Hän huomautti joulukuussa, että ”EU on nimenomaan asettanut selkeäksi tavoitteeksi sopimuksen, joka turvaa jäsenvaltioiden oikeudet”. Sarvamaa korosti tuolloin, että neuvottelut ovat kesken eikä edes luonnoksia ole nähtävissä.