Suomessa yhden hengen kotitalouksia on suhteellisesti eniten eläkeikäisessä väestössä, ilmenee Juha Sipilän (kesk) hallituksen tilaamasta, kahdeksan eri asiantuntijan laatimasta raportista. Yhden hengen taloudet asuvat muita useammin vuokralla ja käyttävät valtaosan asumistuesta. Pitkäaikaissairaiden ja työkyvyttömien osuus on yli kaksinkertainen ei-yksinasuviin verrattuna.