Microsoftin tutkijat kehittävät tekoälymallia, joka muuttaa tekstiä puheeksi siten, että lopputulos imitoi oikean henkilön ääntä. Mallin kerrotaan oppivan matkimaan kohdehenkilön puheääntä intonaatiota ja tunteiden ilmaisua myöten vain kolmessa sekunnissa.