Palkansaajatalouksien reaalitulot ovat kääntyneet kasvuun, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitos.

Kasvu alkaa kiihtyä tänä ja ensi vuonna. Etuustuloja saavien ostovoima taas on kehittynyt viime vuosina muita nopeammin, mutta tänä ja ensi vuonna etuustuloja saavien perheiden reaalitulot kasvavat vaatimattomasti tai laskevat.

Etuustulojen hitaan kasvun lisäksi ostovoiman heikentymistä selittävät elinkustannusten, varsinkin vuokrien, nousu. PT on tutkinut asiaa seitsemän esimerkkiperheen kautta, joiden ostovoiman kehitystä se on selvittänyt vuodesta 2012 lähtien.

Tänä ja ensi vuonna ostovoima kasvaa nopeimmin hyvätuloisella pariskunnalla ja kehittyy heikoimmin ansiosidonnaista päivärahaa saavalla työttömällä.

Hyvätuloisen pariskunnan kuukausipalkat ovat tänä vuonna 7 130 ja 5 887 euroa. Heidän käytettävissä olevat tulonsa kasvavat nopeasti sekä tänä että ensi vuonna. Lapseton esimerkkiperhe asuu velattomassa omistusasunnossa.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavan esimerkkiperheen, jonka kuukausipalkka on ollut 3 005 euroa, reaalitulojen kehitys on kääntynyt negatiiviseksi vuosien 2012–2015 jälkeen. Ensi vuonna reaalitulot ovat vain 0,6 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2012. Esimerkkiperheeseen kuuluu yksin vuokra-asunnossa asuva mies.

Toimihenkilöperheen, jonka tämän vuoden kuukausipalkat ovat 3 938 ja 3 150 euroa, reaalitulot kasvavat tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. Perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi kaksi lasta. He asuvat omistusasunnossa ja heillä on asuntolainaa 150 000 euroa.

Yksinhuoltajaperheen käytettävissä olevat tulot ovat ensi vuonna samalla tasolla kuin vuonna 2017. Tänä vuonna perheen kuukausipalkka on 2 105 euroa. Perheen tulonsiirroissa oli tarkastelujakson alussa huomattavaa kasvua, mutta tänä ja ensi vuonna tulonsiirrot hieman laskevat. Perheeseen kuuluvat äiti ja yksi alaikäinen lapsi. He asuvat vuokralla ja saavat ansiotulojen lisäksi asumistukea ja elatustukea.

Työmarkkinatukea saavan työttömän reaalitulot laskevat sekä tänä että ensi vuonna. Nimellistuloja heikentävät indeksijäädytykset työttömyyspäivärahassa. Yksin vuokralla asuva työtön saa työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotukea.

Eläkeläispariskunnan reaalitulot eivät ole juuri muuttuneet tarkastelujaksolla. Toinen puolisoista saa vuonna 2018 työeläkettä 2 060 euroa ja toinen kansaneläkettä ja takuueläkettä. Pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa.

PT:n laskelmissa on huomioitu muutokset verotuksessa, sotumaksuissa, sosiaaliturvassa, asumiskustannuksissa ja kotitalouskohtaisissa inflaatiovauhdeissa. Tutkimuslaitos on pyrkinyt kokoamaan esimerkkiperheet niin, että ne kuvaavat monipuolisesti suomalaisia kotitalouksia. Vertailtavuuden vuoksi kaikki esimerkkiperheet asuvat Helsingissä.