Suomenruotsalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin ja ulkomaalaisiin on paljastunut ristiriitaiseksi.

Suomenruotsalaiset kertovat suhtautuvansa valtaväestöä myönteisemmin työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaisiin. Ero käy ilmi kahdesta tänä vuonna tehdystä asennetutkimuksesta.

Kieliryhmien ero on suurin kannassa ulkomaalaisten maahanmuuttoon. Kolme neljästä ruotsinkielisestä katsoo, että ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita. Koko väestöstä tuota mieltä on harvempi kuin joka toinen.

Ristiriitaista ajatuspaja Magman tutkimuksessa on se, että myönteisistä asenteistaan huolimatta suomenruotsalaiset eivät halua runsaasti ulkomaalaisia kotikulmilleen.

–Suomenruotsalaiset eivät näytä hyväksyvän sitä, että ulkomaalaisten osuus kotikaupungin tai -kylän väestöstä ylittää kymmenen prosenttia. Karkeasti ottaen voi sanoa, että korkeintaan joka kymmenes naapurimme saa olla värillinen, arvioi Magman johtaja Nils-Erik Forsgård.

Magman tutkimusvastaava Björn Sundell puolestaan muotoilee, että suomenruotsalaiset ovat teoriassa avoimempia muulle maailmalle kuin valtaväestö.

–Lisäksi voi sanoa, että ruotsinkieliset naiset suhtautuvat pakolaisiin myönteisemmin kuin kieliryhmänsä miehet.