Pelkkä toisen ihmisen alastoman kehon katseleminen ei ole kunnianloukkaus tai muu rikos, vaikka katselu tapahtuisi ilman alastoman ihmisen suostumusta. Näin päätti oikeus tapauksessa, joka oli hovioikeuden pohdinnassa maanantaina.

Oikeusjutussa vastaajana ollut mies oli mennyt tahallisesti ja asian tiedostaen kuntokeskuksen naisten pukuhuoneen suihkutiloihin, kertoo uutispalvelu Edilex. Suihkutiloissa mies oli katsellut alastomana suihkussa ollutta naista, joka nosti syytteen kunnianloukkauksesta.

Syyte kunnianloukkauksesta ja naisen tuhannen euron korvausvaatimus kärsimyksestä kuitenkin hylättiin käräjäoikeudessa. Hovioikeus puolestaan eväsi tapauksen jatkokäsittelyluvan.

Käräjäoikeuden perusteluiden mukaan oikeuskirjallisuus lähtee siitä, että kunnianloukkaus – toisen halventaminen tai solvaaminen – voi tapahtua haukkumasanoin, häpäisevin elein tai vaikkapa tietyin, epäsuorin fyysisin toimin kuten sylkemällä toisen päälle. Lisäksi lakipykälissä esiintyvää ”muuta halventamista” voidaan oikeuskirjallisuuden mukaan luonnehtia ansaitsemattoman epäkunnioituksen osoittamiseksi toiselle.

Näin ollen oikeuskäytännössä lähdetään siitä, että kunnianloukkaus edellyttää tekijältään jonkinlaista toiseen henkilöön kohdistuvaa epäkunnioituksen tai häpäisemisen tarkoituksen osoittamista sanoilla, ilmeillä, eleillä tai koskettelemisilla. Lisäksi tällaisen epäkunnioituksen ja häpäisemisen on oltava tahallista.

Pelkkä toisen ihmisen alastoman kehon katseleminen ei täyttänyt näitä kunnianloukkauksen tunnusmerkkejä, sillä luvatonkaan katselu ei vielä osoittanut katselijalta tahallisen epäkunnioituksen tai häpäisemisen tarkoitusta. Syyte kunnianloukkauksesta oli hylättävä.

Oikeuden mukaan ei myöskään voitu päätyä siihen, että vastaajan menettely olisi täyttänyt jonkin muun tekoaikaan voimassa olleen rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn rikoksen tunnusmerkit.

Jutun lähteenä lakiasiain uutispalvelu Edilex.fi.