Fortumin viime vuonna tekemä suurinvestointi Venäjälle näyttää tällä hetkellä surkealta siksi, että energiamarkkinat eivät ole käyttäytyneet kuten huippusuhdanteessa oletettiin. Kysynnän kasvu ei toteutunut odotetusti, myytävän sähkön hinta ei ole noussut ja raaka-aineen eli kaasun hintanäkymä takaa sen, että TGC-10-investointi voi johtaa alaskirjauksiin.