Valtioneuvosto on torstaina valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan merivoimien Pohjanmaa-luokan alusten laivanrakentamissopimuksen ja taistelujärjestelmän hankintasopimuksen.

Pohjanmaa-luokan alukset rakentaa Rauma Marine Constructions -konsernin telakka Raumalla.

Laivan taistelujärjestelmän toimittajaksi on valittu ruotsalainen Saab AB. Lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt teollisesta yhteistyöstä Saabin kanssa sekä alusluokan potkurin ja potkuriakselin hankinnasta suomalaiselta Aker Arctic Technologylta. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa 26. syyskuuta.

Taistelualusten rakentamisen suora työllistävä vaikutus kotimaassa on puolustusministeriön mukaan noin 3600 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön työllistämisvaikutus Suomessa on noin 75 henkilötyövuotta.

Alukset rakennetaan Raumalla

Alukset suunnitellaan ja rakennetaan Raumalla. Alusten osajärjestelmätoimittajina ja alihankkijoina on suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä. Varsinainen rakentaminen ajoittuu porrastetusti vuosille 2022–2025 ja alusluokan täysi operatiivinen valmius saavutetaan vuoteen 2028 mennessä.

Pohjanmaa-luokalla korvataan merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Poistuvien alusten tilalle rakennetaan neljä monitoimikorvettia, jotka kykenevät pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä merioperaatioiden johtamiseen. Merivoimien uudet alukset ovat tärkeä osa Suomen puolustusjärjestelmää ja meripuolustuksen runko aina 2050-luvun lopulle saakka.

Taistelujärjestelmän toimittaa Saab

Pohjanmaa-luokan taistelujärjestelmien toimittajaksi on valittu Saab. Hankintasopimus sisältää neljä aluksiin asennettua integroitua taistelujärjestelmää, jotka koostuvat sensoreista, aseista ja johtamisjärjestelmästä. Taistelujärjestelmätoimittaja sitoutuu integroimaan myös puolustusvoimien toimituksina asennettavat järjestelmät.

Saabin taistelujärjestelmän myötä hankittavan kokonaisuuden lisäksi Pohjanmaa-luokan alukset varustetaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä, pintatorjuntaohjusjärjestelmällä ja torpedoasejärjestelmällä. Lisäksi aluksiin asennetaan laivatykit ja harhamaaliheittimet Hamina-luokan ohjusveneistä.

Potkuri ja potkuriakseli Akerilta

Puolustusministeri Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan sopimuksen Pohjanmaa-luokan alusten potkurien ja potkuriakselien suunnittelusta, toimituksista ja integroinnista aluksiin suomalaisen Aker Arctic Technologyn kanssa. Aker on kehittänyt potkuria Suomen Puolustusvoimien johdolla vuodesta 2015 alkaen.

Vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232 miljardia

Laivue 2020 -hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232 miljardia euroa, josta näillä sopimuksilla käytetään 1,087 miljardia euroa. Tästä Rauma Marine Constructionsin kanssa solmittavan rakentamissopimuksen osuus on 647,6 miljoonaa euroa ja Aker Arctic Technologyn potkuri-akseli-sopimuksen osuus 27 miljoonaa euroa. Saabin taistelujärjestelmän hinta on 412 miljoonaa euroa.