Helsingin Hernesaaren kupeessa sijaitsevan Eiranrannan luksustaloista osa on jo valmiita ja osa vielä tekeillä. Kuka näihin noin 200:aan huipputason asuntoon muuttaa?