Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tavoin myös Finanssiala maalaa mustia pilviä sdp:n esittämän lähdeveron ylle.

”Esillä ollut ehdotus uudesta institutionaalisille sijoittajille suunnatusta lähdeverosta olisi paha isku tavallisten suomalaisten säästämiseen. Vaikka lähdevero kohdistuisi instituutioihin, veron lopullisia maksajia olisivat palkansaajat, eläkeläiset sekä tieteen ja taiteen tekijät”, Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi varoittaa.

LUE MYÖS: ”Täysin epärealistinen ajatus” – EK yrittää estää sdp:n esittämän lähdeveron

Kaupin ja Finanssialan mukaan pahiten ja heti sdp:n esittämä lähdevero iskisi yli miljoonaan suomalaiseen rahastosijoittajaan.

”Suurimpia kärsijöitä olisivat suomalaiset rahastosijoittajat, joiden tuottoja vero välittömästi pienentäisi”, Finanssiala varoittaa.

”Rahastosijoituksista noin 38 prosenttia on kotitalouksilla ja tyypillinen rahastosäästäjä on tavallinen kansalainen. Rahastot tarjoavat hyvän keinon sijoittajaa hajautetusti erilaisiin sijoituskohteisiin myös pienillä summilla”, sanoo puolestaan Finanssialan johtava lakimies Jari Virta.

Hänen mukaansa uuden lähdeveron ”kärsijöitä olisivat miljoona suomalaista rahastosijoittajaa, joiden tuottoja uusi vero pienentäisi”.

LUE MYÖS: Suomen verosopimukset söisivät demareiden lähdeveroa – Sdp: Este huomioitu laskelmassa

”Toivottavasti hallitusneuvotteluissa ei horjuteta suomalaisten luottamusta rahastosijoittamiseen”, Virta lausuu.

Sekä Finanssiala että EK viestivät, että lähdevero vaikuttaisi loppujen lopuksi eläkkeisiin luomalla paineita korottaa eläkemaksuja.

Sdp: Koskee ennen kaikkea ulkomaisia rahastoja

Sdp:n esittämä viiden prosentin lähdevero perittäisiin institutionaalisten sijoittajien kuten sijoitusrahastojen, eläkeyhtiöiden, säätiöiden ja ay-liikkeen Suomesta saamista osingoista.

LUE MYÖS: Sdp vastaa Finanssialalle: ”Suomen 80 verosopimuksesta vain 5 rajoittaa osinkojen verotusta”

Finanssiala kritisoinut lähdeveroa voimakkaasti jo ennen vaaleja. Sdp on vastannut kritiikkiin toteamalla, että vero kohdistuisi ennen muuta ulkomaisiin rahastoihin, jotka eivät nykyään maksa sijoitustuotoistaan lainkaan veroa Suomeen.

”Niiden omistuksessa on yli puolet Helsingin pörssin osakkeista. Tasapuolisuuden vuoksi vero koskee myös kotimaisia verovapaita yhteisöjä – kuten ammattiliittoja. Niiden osuus veropotista olisi kuitenkin pieni”, sdp:n verovastaava Timo Harakka perusteli aiemmin keväällä.

Harakka huomautti myös, että sdp:n esitys perustuu Saksan malliin. Saksassa on Harakan tiedotteen mukaan peritty viime vuodet rahastoilta 15 prosentin lähdeveroa ”ja investoinnit ovat kukoistaneet vanhaan malliin”.

Sdp toteaa vero-ohjelmassaan, että lähdevero ”pitää mitoittaa kohtuulliseksi siten, että se ei ratkaisevasti vaikuta sijoituksiin, mutta vaikeuttaisi veronvälttelyä riittävästi”.

”Esimerkiksi viiden prosentin vero ei vaikuttaisi olennaisesti investointeihin, eikä heikentäisi juurikaan eläkerahastojen tuottoja, sillä vero koskisi vain pientä osaa niiden tuotoista”, sdp uskoo.

LUE MYÖS: SAK iski miljardin esityksen pöytään Säätytalolla – Tämä lista sai kokoomuksen suunniltaan