Työmarkkinakierros on ollut pahasti juntturassa. Jatkon kannalta paljon on pelissä tänään.

Junttura voi höltyä merkittävästi, jos Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto hyväksyvät tänään valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen työriitaan. Osapuolen antavat vastauksensa kello 16.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelujen on odotettu tuovan askelmerkkejä muihin vientialojen neuvotteluihin. Keskeisten vientialojen ratkaisujen on ennakoitu muodostavan työmarkkinakierroksen niin sanotun yleisen linjan. Työehtosopimusten kustannusvaikutukseen vaikuttavat niin palkankorotukset kuin tekstimuutokset.

Neuvottelut ovat olleet vaikeat: niitä on käyty elokuusta asti ja ratkaisua on haettu sovittelusta. Teollisuusliitto on jo hylännyt yhden sovintoehdotuksen. Työaikaa pidentävien kiky-tuntien osuus paketissa on merkittävä ja se on tehnyt palapelistä vaikean.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat kiky-tunneista aikoinaan allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto on sittemmin irtisanonut. Liitto on katsonut, että kiky-tunnit lähtevät ilman kustannusvaikutusta, kun taas Teknologiateollisuuden mukaan työajan pidennyksen kustannusvaikutus on laskennallisesti 1,4 prosenttia.

Kierroksen päänavauksen uupuminen on ollut tulppana monissa neuvotteluissa ja useat työmarkkinaneuvottelut luultavasti vauhdittuisivat, jos ratkaisu löytyy nopeasti.

Jos sovintoehdotus hylätään, näyttää työmarkkinakierroksen eteneminen entistä kivikkoisemmalta ja aikatauluja menee uusiksi. Ratkaisut vientialojen neuvotteluissa uhkaisivat laajemminkin siirtyä ensi vuoden puolelle ja uudet työtaistelutoimet olisivat mahdollisia.

Samalla neuvottelusuma kasvaisi entisestään, sillä moni ala on aloittamassa varsinaiset neuvottelut alkuvuodesta.

Kustannuskilpailukykyä ja ostovoimaa

Väännössä työmarkkinakierroksen päänavauksessa on paljon pelissä Suomen talouden lähivuosien talous- ja työllisyyskehityksen kannalta. Askelmerkit vaikuttavat suomalaisyritysten kilpailukykyyn ja siihen, mitkä ovat edellytykset nostaa työllisyysastetta.

Kustannuskilpailukyky- ja ostovoimakehitys ovat keskeisiä palasia talousnäkymien kannalta.

Lukuja voi laskea monella tapaa ja niihin liittyy paljon oletuksia, mutta näyttää vaikealta löytää sopua päänavauksesta, joka toisi selvän parannuksen sekä kustannuskilpailukykyyn että ostovoimaan.

Teollisuusliitto haluaa palkankorotukset, jotka parantavat liiton jäsenten ostovoimaa. Teknologiateollisuuden tavoitteena on puolestaan kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

Tarjolla näyttää olevan ratkaisuja, jotka pitävät ennallaan tai lievästi parantavat kustannuskilpailukykyä ja ostovoimaa. Tavoitteiden välillä joudutaan väistämättä tasapainottelemaan.

Elokuussa Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajan­oja ennusti kustannuskilpailukyvyn kehitystä sillä oletuksella, että työn hinta nousee keskeisissä kauppakumppanimaissa noin 2,2–3 prosenttia ensi vuonna.

Kajanoja totesi, että palkkojen liukumat ovat Suomessa viime vuosina olleet normaalisti noin 0,5 prosenttia.

Tältä pohjalta Kajanoja arvioi, että kustannuskilpailukyky pysyisi ensi vuonna ennallaan kustannusvaikutuksiltaan 1,7–2,5 prosentin sopimuskorotuksilla, jotka koskisivat vuotta 2020.

Palkankorotusten ohella arvio kustannusvaikutuksesta sisältää esimerkiksi kiky-tuntien kaltaisiin asioihin tulevat mahdolliset muutokset.

Äskettäin Kajanoja kertoi, että kustannuskilpailukyvyn ennallaan pitävä sopimuskorotusten haarukka on hieman alentunut elokuun jälkeen. Uutta numeroarviota haarukasta Kajanoja ei ole tehnyt.

Keväästä voi tulla kimurantti

Työmarkkinakierroksen alku on ollut syheröinen Posti-lakkoineen ja vientialojen vaikeine neuvotteluineen.

Keväästä voi tulla vieläkin kimurantimpi, sillä julkisen sektorin neuvotteluista on odotettu erittäin vaikeita. Hoitoalan liittojen tavoittelema palkkaohjelma on nostanut lämpöjä työmarkkinakentällä jo tänä vuonna.

Vientialojen parhaillaan neuvoteltavina olevilla sopimusratkaisuilla ei Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan tule olemaan vaikutusta Tehyn tavoitteisiin työehtoneuvotteluissa.

”Kyseessä on vain tupo uusissa vaatteissa, jos on kynsin hampain pidettävä kiinni niin sanottu yleinen linja. Tehy ei näe, että on mitään yleistä linjaa”, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn Rytkönen sanoi Kauppalehdelle alkuviikosta.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala totesi ennen työmarkkinakierroksen alkua, että työmarkkinakierroksen päänavaus muodostaa lähtökohtaisesti katon muiden sopimusten kustannusvaikutuksille.

Toki osapuolet voivat sopia mistä vain, mutta elokuussa Piekkala totesi, että häneltä ei ole luvassa sovintoesityksiä yli yleisen kustannustason.

”Kustannusraamin sisällä osapuolet voivat käydä kauppaa esimerkiksi työajasta”, Piekkala sanoi Kauppalehdelle elokuussa.

Kiinnostava kysymys tulevien työmarkkinakierrosten kannalta olisi, jos kierroksen päänavaajan korotukset olisivat lopulta vain astinlauta joidenkin muiden alojen korkeammille korotuksille.

Samalla saatettaisiin kylvää uusien riitojen siemeniä tuleville työmarkkinakierroksille ja seuraavalla kierroksella päänavaajan löytyminen saattaisi vaikeutua.