Biopankkinäytteiden avulla on mahdollista tutkia, milloin covid19-virus on tullut Suomeen. Tauti on voinut olla täällä jo paljon ennen kuin olemme tunnistaneet sen.

”Periaatteessa on mahdollista tutkia, onko osa flunssista ollutkin koronaa”, kertoo Terveystalon Biopankin kliinisen tutkimuksen johtaja Lasse Parvinen.

Terveystalon Biopankkiin kerättyjen koronavirukseen sairastuneiden henkilöiden biopankkinäytteitä on ollut mahdollista hyödyntää myös covid19:ään liittyvissä meneillään olevissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Näytteet auttavat tutkimuksissa, joissa hoitokeinojen etsimisen lisäksi selvitetään esimerkiksi perimän vaikutusta sairastumisalttiuteen ja taudin voimakkuuteen. Alustavien havaintojen perusteella covid19-sairastumis- ja -komplikaatioalttiuteen voivat vaikuttaa erilaiset yksilölliset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, elintavat, perussairaudet ja lääkitys.

Terveystalon Biopankin näytteitä on myös hyödynnetty koronaviruksen vasta-ainetestin laadun varmistamisessa ja herkkyyden todentamisessa. Biopankin koordinoimassa tutkimuksessa varmistettiin tieteellisesti Terveystalon vasta-ainetestin tarkkuus yli 99 prosenttiin ennen kuin testi tuotiin markkinoille. Terveystalo toteutti tutkimuksen yhdessä Synlabin kanssa.

Terveystalon Biopankille on myönnetty kansainvälinen laatusertifikaatti. Sertifiointipalvelujen tuottaja Labquality Oy myönsi biopankille SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ensimmäisenä Suomessa.

Sertifikaatin myöntäjät kiinnittivät huomiota erityisesti yksilön oikeuksiin ja tietosuojaan, jotka Terveystalon biopankkitoiminnassa on huomioitu poikkeuksellisen hyvin.

”Asiakkaidemme yksityisyyden suoja ja tietojen salassapito ovat Terveystalon biopankin tärkein asiakaslupaus. Siksi tietojärjestelmiemme turvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla”, kertoo Parvinen.

LUE LISÄÄ MEDIUUTISISTA:

Voiko yhdyntä tartuttaa koronan? – Koronavirusta löytyi covid-19-infektion sairastaneiden miesten spermasta

Koronarokote eteni uuteen vaiheeseen ihmiskokeissa – Modernan rokote pääsi faasi 2 -kokeisiin

LUE MYÖS: