Valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä esitteli perjantaina keinoja, joilla toteuttaa hallitusohjelman tavoitteen 60 000 työpaikan lisäämisestä. Ehdotukset eivät kuitenkaan uppoa kaikkien hallituspuolueiden johtohahmoihin.

Aikuisiän opiskelua koskevat muutosehdotukset ovat nostattaneet kritiikkiä opetusministeri Li Anderssonilta (vas).

Valtionvarainministeriön työryhmän mukaan tutkimustieto osoittaa, että opintovapaalta tulleet työllistyvät muita heikommin.

Ministeriön erityisasiantuntija Jukka Mattilan mukaan aikuiskoulutustuki tulisi lopettaa, aikuisopinnot muuttaa lainapainotteiseksi ja työttömyysturvalla opiskelun mahdollisuutta tiukentaa.

Ministeri Andersson nostaa Twitterissä esiin muun muassa sen, että omaehtoista aikuiskoulutusta hyödyntävät eniten pelkän peruskoulututkinnon varassa olevat, toisen asteen suorittaneet sekä vieraskieliset opiskelijat.

”Tähän sovelletaan jo tällä hetkellä työvoimapoliittista harkintaa ja viime vuosina järjestelmä on laajennettu sen hyvän toimivuuden takia”, Andersson vetoaa.

Andersson korostaa myös, että aikuisiän opinnot ja osaamisen päivittäminen ovat keskeisiä tarpeita kehittyvillä työmarkkinoilla. Hän myös muistuttaa, että ansiopohjaista aikuiskoulutustukijärjestelmää on uudistettu viimeksi viime syksynä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma on reagoinut opetusministerin ilmaisemaan kritiikkiin toteamalla, että politiikan trendeihin kuuluu tiedon ja tutkimuksen ylistäminen lähinnä silloin, kun se poliittisia kantoja edistää.

”Esimerkki siitä, kun tietopohjainen päätöksenteko törmää ideologisiin kantoihin”, Vuorelma kirjoittaa Twitterissä.

Lindtman: Noteeraamisen arvoinen puheenvuoro

Valtionvarainministeriön ehdottamiin keinoihin kuuluu myös esimerkiksi niin sanotun eläkeputken poistaminen.

Myös ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää porrastettaisiin siten, että siinä huomioitaisiin henkilön työhistoria nykyistä paremmin, jolloin aivan lyhyellä työhistorialla ei 300 päivän täyspitkän ansioturvan piiriin pääsisi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin tiedotteessa valtiovarainministeriön työryhmän muistiota luonnehditaan ”noteeraamisen arvoiseksi puheenvuoroksi”. Positiivisia piirteitä ovat Lindtmanin mukaan muun muassa henkilökohtaisiin työvoimapalveluihin panostaminen ja se, että kuntien kannusteita työllistämiseen parannettaisiin.

”On myös hyvä, että valtiovarainministeriön muistio tunnistaa palkkatuen roolin työllisyyden parantamisessa sekä esittää karenssien uusimista”, Lindtman sanoo.

Työttömyysturvan Lindtman kuitenkin kokee osoittautuneen monille välttämättömäksi varsinkin koronapandemian aikana.

”On vaikea nähdä, että etenkään nykyisessä suhdannetilanteessa työttömyysturvaan kohdistuvilla leikkauksilla olisi saatavissa suurtakaan työllisyyshyötyä.”

Työttömyysputken purkamiselle hän ei myöskään näe edellytyksiä, sillä se on on ollut monille ikääntyville, vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tärkeä tuki.

”Kiistatta ikääntyneiden työllisyyteen liittyy myös rakenteellisia ongelmia. Monilla ahkerilla ja osaavilla ikääntyneillä työntekijöillä olisi valtavasti annettavaa työmarkkinoilla”, Lindtman toteaa.

”Vuoropuhelua keinoista ikääntyneiden työllistämiseksi pitääkin aktiivisesti jatkaa erityisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa.”

Lue seuraavaksi: