Valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle kirjelmän koskien valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia. Kirjelmästä käyvät ilmi muun muassa Petteri